5.6.07

www.varsleren.com

Velkommen over til www.varsleren.com for fortsatt usensurert helseinfo!

Varsleren har herved overtatt for denne bloggen. Velkommen til Varsleren!

30.5.07

SLV-ansatte tar jobb i legemiddelindustri

NRK meldte 13.11.06 i artikkelen Legemiddelverk-ansatte tar jobber i industrien at hver 3. person som har sluttet hos Statens legemiddelverk, har gått til jobber i legemiddelindustrien.

Olav Gunnar Ballo fra SV sier om mangelen på karanteneregler: "Bare det at en kan få mistanke om at det er en kobling mellom industrien og Legemiddelverket tydeliggjør behovet for slike kjøreregler, sier han."


Kommentar: Som kjent jobber Statens legemiddelverk svært hardt for å fjerne virksomme naturmidler fra det frie markedet dersom de har en virkning for vår helse. Et eksempel er Hypocol og Red Yeast Rice (rød gjæret ris-produkter) som ble forbudt 16.02.07.

De ble forbudt fordi "produktenes statininnhold og medisinske egenskaper vil være det samme som det for tilsvarende godkjente legemidler." Altså konkurrerte produktene med allerede registrerte legemidler.

Ballo sier videre i NRKs artikkel: "...det viser at den kunnskap legemiddelverkansatte sitter på ønsker industrien å nyttiggjøre seg av."

Ja, det er nok kun kunnskapene, for ingen kan vel få seg til å tro at det er noen økonomiske koblinger mellom enkelte ansatte hos SLV og legemiddelindustrien?...


Referanser
NRK: http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/4560139.html
Artikkel på bloggen: http://mittegetvalg.blogspot.com/2007/02/slv-forbyr-rd-ris.html

HPV-vaksinen: Bivirkningtall tvunget fram i offentligheten

HPV-vaksinen ser ut til å ha sine fordeler og ulemper. Dessverre er det informasjon om de negative sidene som er vanskeligst å få tak i. Heldigvis opplyser noen om dette.

Fritt Helsevalg forteller i Gardasil: Tre døde i USA om at i USA måtte man bruke Freedom of Information Act for å få frem fakta fra FDA. Hvorfor? Er de hemmelige? Bør ikke folk få vite slikt? Les artikkelen her.

Dagbladet skriver også om emnet 30.05.07 i artikkelen Tre døde etter omstridt vaksine.


Referanser
Fritt Helsevalg: http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=439
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/dinside/2007/05/30/502077.html

24.5.07

Problemer med HPV-vaksinen for jenter fra 9 år

Besvimelser, oppkast, smerter. Over 1260 reaksjoner rapportert, og undersøkelser viser at max 10 prosent, kanskje så lite som 1-4 prosent, bruker å bli innrapportert, så mørketallene er potensielt enorme.

De langsiktige immunsystem- eller nevrologiske komplikasjonene er fullstendig ukjente. Det er usikkert om noen av disse vaksinerte barna vil utvikle fruktbarhetsproblemer, kreft eller genskader. Merck innrømmer at de ikke har studert dette.

Neste stopp: Norske jenter, din datter?


Diverse deler av artikkel fritt oversatt fra:

Dr. Sherri Tenpenny, DO, May 24, 2007, NewsWithViews.com


Avklaring
Hensikten med artiklene rundt HPV-vaksinen er ikke å ukritisk sverte vaksinen, men det er viktig å vise til hvilke negative konsekvenser en slik vaksine kan ha. Vi vet enda ikke om vaksinen er effektiv eller ikke, og vi vet heller ikke om bivirkningene av vaksinen blir kraftige eller ikke. Den er fortsatt på utprøvingsstadiet, og bør dermed ikke fremstilles som et helsetilbud.

En kan spørre seg selv: Hvordan kom man så langt på vei mot allmenn vaksinering, uten den kommende debatten som Helse-og omsorgsdepartementet endelig tar initiativ til etter? Det er på tide at kritikerne kommer til ordet, og at hele vaksinasjonsproblematikken åpent debatteres i full offentlighet.

Samme emnet som blir omtalt her, ble samme dag omtalt av Dagbladet i artikkelen Syke etter omstridt HPV-vaksine.Problemer med HPV-vaksinen
Fem skolejenter fra Sacred Heart Girls’ College i Melbourne, Australia, er bekreftet å ha blitt syke etter å ha fått en injeksjon av Gardasil, den nyeste vaksinen som skal bli obligatorisk for unge piker. Straks etter vaksinasjonen, ble 26 jenter tatt til en klinikk, og fem ble innlagt på sykehus etter å ha blitt injisert. To av jentene ble holdt over natten til observasjon for svimmelhet; en hadde midlertidig lammelse og tap av talen.

I USA har lignende symptomer blitt rapportert. Siden godkjennelsen av vaksinen i juni 2006 har det vært rapportert 1261 alvorlige tilfeller.


Eksempler på reaksjoner
“Umiddelbart etter injeksjonen, klaget pasienten over sterke smerter på stedet. Falt av bordet og besvimte i 10-15 sekunder. Hyperventilerte. Klaget over hodepine, tåkete syn; synstest var normal. Spydde en gang på parkeringsplass, og taleevnen var øyeblikkelig dårlig”…

”En kvinnelig pasient ble vaksinert med en første dose av HPV-vaksinen. Mens pasienten forlot rommet, besvimte pasienten. Pasienten kom seg fort etter besvimelsen.”

“En 14 år gammel jente ble vaksinert med Gardasil. Det ble rapportert at pasienten satt på en benk. Da sykepleieren forlot rommet, har pasienten tydeligvis besvimt og falt av benken….”

Det har blitt beregnet at mindre enn 10 prosent, kanskje så lavt som som 1-4 prosent, av alvorlige episoder fra et reseptpliktig legemiddel eller vaksine noensinne blir rapportert. Hvis bare 1 prosent av alle alvorlige reaksjoner assosiert med Gardasil blir rapportert, kan det være så mange som 126000 akutte helseproblemer fra vaksinen på mindre enn ett år.

De langsiktige nevrologiske eller immunsystemkompliksjonene er fullstendig ukjente. Det er usikkert om noen av disse vaksinerte barna vil utvikle fruktbarhetsproblemer, kreft eller genskader. Merck innrømmer at de ikke har studert dette.


”Ingen fare for besvimelse”
John Iskander, fra the Center for Disease Control har sagt: “Det er absolutt ingen grunn til å tro at det er noe i denne vaksinen som kan gjøre det mer sannsynlig at folk besvimer.” Til tross for hans forsikringer, er det ingredienser i vaksinen som kan forårsake svimmelhet og besvimelse.

Histidin, en aminosyre, omdannes til en annen aminosyre, histamin, når den kommer inn i kroppen. Når frigjort, forårsaker histamin rødming, hevelse, kløing og allergiske reaksjoner som fører til utvidelse av kapillærene, lavere blodtrykk…folk kan besvime. Vaksinen inneholder også Polysorbate 80, et middel brukt i kremer, lotion og mange medisinske produkter, inkludert mineraloljer og antikreftstoffer. Polysorbate 80 kan muligens forårsake fatale reaksjoner i bl.a. anaphylaxis, karakterisert ved et markant fall i blodtrykk, elveblest og pustevanskeligheter…folk kan besvime.

Svimmelhet og besvimelse etter vaksinasjon er ikke noe man skal ta lett på.

Når det gjelder barna i Australia, så fortsetter vaksinasjonsprogrammet neste måned. ”Skolen er trygg på at dette vaksinasjonsprogrammet er sikkert å tilby elevene,” sier Christopher Dalton, skolerektoren.

Antakelsen er at å føle seg uvel og svimmelhet er “normale reaksjoner” på en vaksine. “We have a vaccine, and we will use it.”


Høringsmøte om HPV-vaksinen
Fritt Helsevalg melder at Helse- og omsorgsdepartementet vil den 13. juni 2007 holde et åpent høringsmøte om HPV-vaksinen. Les artikkelen fra FHV her.


Referanser

Fritt Helsevalg
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=437

Dagbladet

http://www.dagbladet.no/dinside/2007/05/24/501608.html

NewsWithViews.com
http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri14.htm

20.5.07

Norske jenter labrotter for amerikansk farmasi

Norske eksperter som har mottatt penger fra vaksineprodusent, anbefaler Helsedepartementet at alle norske 12-årige jenter skal brukes som laboratorierotter for å teste ut vaksinen.

Merck, en amerikansk farmasigigant, ønsker å bruke norske 12-årige jenter som laboratorierotter slik at de kan få testet ut deres nye vaksine mot HPV. HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen, og viruset kan forårsake livmorhalskreft. Rundt 300 kvinner rammes av livmorhalskreft i året i Norge.

VG har en artikkel om dette 18.05.07, ”Alle norske 12-årige jenter kan snart bli prøvekaniner”. Der viser de at Merck har inngått en avtale med Kreftregisteret. Aftenposten omtaler saken samme dato under artikkelen ”Kreftvaksine for 12-åringer er omstridt prøveprosjekt

Helseminister Brustad melder at hun kjenner ikke til avtalen, men departementet har fått en anbefaling fra Folkehelseinstituttet om å ta vaksinen inn i massevaksinasjonsprogrammet.


Norske eksperter har fått penger fra vaksineprodusenten
Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning eller blitt ansatt av den amerikanske legemiddelgiganten Merck, melder VG 19.05.07 i artikkelen ”
Fikk betalt av vaksineprodusent”. Les den, og gjør opp din egen mening.

Fremstilt som helsetilbud, er egentlig forskning
VG sier det rett ut: ”… at alle 12-årige jenter i virkeligheten blir forsøksobjekter for Merck, dersom de norske ekspertene får det som de vil.”

Vaksineringen blir fremstilt som et veldokumentert forebyggende helsetilbud, men er i virkeligheten et forskningsprosjekt, melder Charlotte Haug, lege og redaktør av Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Hun mener det faglige grunnlaget for å innlemme HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet er tynt, og skjønner ikke hvorfor fagfolkene og regjeringen har det så travelt i saken. Vaksinen er jo ikke vist sikker enda, melder National Vaccine Informations Center i en
pressemelding.

Skjønner du hvorfor de likevel anbefaler vaksinen?...


Merck bestakk guvernør i Texas vedrørende HPV-vaksinen?
Guvernøren i Texas har prøvd å innføre HPV-vaksinen som en obligatorisk vaksine for alle 11-12-årige piker i Texas. Ikke uventet har han økonomiske bånd til Merck, vaksineprodusenten. Du kan blant annet lese litt om saken her.

Mercks medisin Vioxx drepte 60 000 mennesker 1999-2004
Vioxx kan du lese om på for eksempel
www.mercola.com. Det skal bare kort nevnes her at Merck visste allerede i 2000, ett år etter at Vioxx ble sluppet på markedet, at medisinen økte risikoen for hjerteattakk. Likevel gjorde de alt de kunne for å holde disse forskningsresultatene hemmelige.

Mercks produkt Vioxx har forårsaket over 160 000 hjerteattakk og slag, og drepte over 60 000 brukere før det ble trukket fra markedet. Over 400 nordmenn ble drept, i følge Statens legemiddelverks egne tall.

Merck skal altså bruke norske jenter som prøvekaniner/laboratorierotter for vaksinen sin. Hvem vet? Kanskje vaksinen faktisk er bra? Vil du la datteren din teste det ut?

Norsk annonse anbefaler HPV-vaksinen. Tilfeldig?
Som nevnt i artikkelen ”Spekulativ annonse i VG” på nettsiden her, var det et spesielt syn å se hos VG 16.05.07. Det var en annonse av to glade og søte jenter som sang karaoke, med linken ”www.livmorhalskreft.com” som overskrift.

Det underliggende budskapet fra nettstedet annonsen viser til, er at det er fornuftig å ta en forebyggende HPV-vaksine dersom du er glad i datteren din.

Aner vi politisk påvirkning med tvilsomme midler, samtidig som folk skal kondisjoneres og gjøres klare til å akseptere HVP-vaksinen som en ny redning, akkurat som Tamiflu og fugleinfluensaen? Det er bare et spørsmål, tenk selv.Referanser

VG
Fikk betalt av vaksineprodusent: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167501
Anbefaler at 11-åringer vaksineres mot livmorhalskreft: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=150240
Folkehelsa vil innføre kreftforebyggende vaksine: http://www1.vg.no/helse/artikkel.php?artid=150219
- Lenge til vi kan se resultatene: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167369
- Nobelprisen rundt hjørnet: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167374

Aftenposten
Kreftvaksine for 12-åringer er omstridt prøveprosjekt:
http://www.aftenposten.no/helse/article1792085.ece

National Vaccine Information Center
MERCK'S GARDASIL VACCINE NOT PROVEN SAFE FOR LITTLE GIRLS:
http://www.nvic.org/PressReleases/pr62706gardasil.htm

Society
Vaccination campaign funded by drug firm:
http://society.guardian.co.uk/print/0,,329757819-105965,00.html

Newmediaexplorer.org
Profit as Usual and to Hell with the Risks: Media Urge that Young Girls Receive Mandatory Cervical Cancer Vaccine:
http://www.newmediaexplorer.org/emma_holister/2006/10/11/profit_as_usual_and_to.htm

Mercola.com
Did Merck Lobbyists Pay For the HPV Vaccine Mandate in Texas?
http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Did-Merck-Lobbyists-Pay-For-the-HPV-Vaccine-Mandate-in-Texas--6220.aspx

16.5.07

Spekulativ kreftannonse i VG

Det første du legger merke til
To søte jenter står og synger karaoke i en annonse på VG.no 16.05.07. Så ser du at det faktisk er en annonse for
livmorhalskreft.com.

Det ga en avsmak å innse hva annonsen var for. Kanskje er det bare artikkelforfatteren som har blitt for forutinntatt mot legemiddelindustrien etter å ha satt seg inn i det negative de ofte gjør for å vinne frem med sin agenda?


Noen tanker rundt annonsen
Det blir litt vanskelig å tro at annonsen ble kjøpt inn i VG kun for å "informere folk" upartisk og objektivt.

Som vist i artikkelen "Dropper dyr kreftvaksine" på
Din kilde til usensurert helseinfo, står det at salget av HPV-vaksinen går dårlig i Norge. Er dette en strategi for å øke salget? Eller er det bare Gynkreftforeningen som har klart med egne midler, uavhenging av penger fra vaksineprodusenten, å sette inn annonsen?

I Texas ble guvernøren bestukket til å innføre obligatorisk vaksinering av alle piker i staten, men møtte heldigvis protester. Er det noe i veien for at utspekulerte metoder brukes i Norge?


"Vaksinasjon - primær forebyggelse"
Les på www.livmorhalskreft.com selv, og gjør deg opp noen tanker! Legg merke til at løsningsforslaget er dette: Etter å ha snakket med lege og tatt celleprøve, bør du ta en "forebyggende" vaksine.

Med andre ord er kraftige, sunne og naturlige løsninger utelukket. Les "Gladinfo om kreft" for noen naturlige forslag...


Psykologisk krigføring: "Hva med din datter?"
De er dyktige, disse markedsføringsekspertene. De vet hvilke knapper de skal trykke på.


Myter og "fakta"
Vaksinen får god omtale.


Gjør opp din egen mening
Ta en titt på www.livmorhalskreft.com, og gjør opp din egen mening! Som nevnt er kanskje forfatteren inhabil etter å ha kunnskap om mye negativt mht. legemiddelindustrien?


Et fint bilde:
http://www.newstarget.com/021571.html

15.5.07

NYTT NETTSTED ÅPNES SNART

Snart videreutvikles denne bloggen til et nettsted med artikler om samme spennende emnene, bokanbefalinger og omtaler, linker til nyttige ressurser, muligheter for deg til å komme med innspill bl.a. i form av egenopplevde pasienterfaringer på godt og vondt i dagens helsevesen med mer...

Du oppfordres til å anbefale mailinglista videre, slik at folk får tilgang på informasjonen som finnes her! Akkurat nå, i tillegg til nettstedet som er under finpussing, utarbeides en opplysende artikkel om vaksiner. Noe alle bør vite litt om...