24.5.07

Problemer med HPV-vaksinen for jenter fra 9 år

Besvimelser, oppkast, smerter. Over 1260 reaksjoner rapportert, og undersøkelser viser at max 10 prosent, kanskje så lite som 1-4 prosent, bruker å bli innrapportert, så mørketallene er potensielt enorme.

De langsiktige immunsystem- eller nevrologiske komplikasjonene er fullstendig ukjente. Det er usikkert om noen av disse vaksinerte barna vil utvikle fruktbarhetsproblemer, kreft eller genskader. Merck innrømmer at de ikke har studert dette.

Neste stopp: Norske jenter, din datter?


Diverse deler av artikkel fritt oversatt fra:

Dr. Sherri Tenpenny, DO, May 24, 2007, NewsWithViews.com


Avklaring
Hensikten med artiklene rundt HPV-vaksinen er ikke å ukritisk sverte vaksinen, men det er viktig å vise til hvilke negative konsekvenser en slik vaksine kan ha. Vi vet enda ikke om vaksinen er effektiv eller ikke, og vi vet heller ikke om bivirkningene av vaksinen blir kraftige eller ikke. Den er fortsatt på utprøvingsstadiet, og bør dermed ikke fremstilles som et helsetilbud.

En kan spørre seg selv: Hvordan kom man så langt på vei mot allmenn vaksinering, uten den kommende debatten som Helse-og omsorgsdepartementet endelig tar initiativ til etter? Det er på tide at kritikerne kommer til ordet, og at hele vaksinasjonsproblematikken åpent debatteres i full offentlighet.

Samme emnet som blir omtalt her, ble samme dag omtalt av Dagbladet i artikkelen Syke etter omstridt HPV-vaksine.Problemer med HPV-vaksinen
Fem skolejenter fra Sacred Heart Girls’ College i Melbourne, Australia, er bekreftet å ha blitt syke etter å ha fått en injeksjon av Gardasil, den nyeste vaksinen som skal bli obligatorisk for unge piker. Straks etter vaksinasjonen, ble 26 jenter tatt til en klinikk, og fem ble innlagt på sykehus etter å ha blitt injisert. To av jentene ble holdt over natten til observasjon for svimmelhet; en hadde midlertidig lammelse og tap av talen.

I USA har lignende symptomer blitt rapportert. Siden godkjennelsen av vaksinen i juni 2006 har det vært rapportert 1261 alvorlige tilfeller.


Eksempler på reaksjoner
“Umiddelbart etter injeksjonen, klaget pasienten over sterke smerter på stedet. Falt av bordet og besvimte i 10-15 sekunder. Hyperventilerte. Klaget over hodepine, tåkete syn; synstest var normal. Spydde en gang på parkeringsplass, og taleevnen var øyeblikkelig dårlig”…

”En kvinnelig pasient ble vaksinert med en første dose av HPV-vaksinen. Mens pasienten forlot rommet, besvimte pasienten. Pasienten kom seg fort etter besvimelsen.”

“En 14 år gammel jente ble vaksinert med Gardasil. Det ble rapportert at pasienten satt på en benk. Da sykepleieren forlot rommet, har pasienten tydeligvis besvimt og falt av benken….”

Det har blitt beregnet at mindre enn 10 prosent, kanskje så lavt som som 1-4 prosent, av alvorlige episoder fra et reseptpliktig legemiddel eller vaksine noensinne blir rapportert. Hvis bare 1 prosent av alle alvorlige reaksjoner assosiert med Gardasil blir rapportert, kan det være så mange som 126000 akutte helseproblemer fra vaksinen på mindre enn ett år.

De langsiktige nevrologiske eller immunsystemkompliksjonene er fullstendig ukjente. Det er usikkert om noen av disse vaksinerte barna vil utvikle fruktbarhetsproblemer, kreft eller genskader. Merck innrømmer at de ikke har studert dette.


”Ingen fare for besvimelse”
John Iskander, fra the Center for Disease Control har sagt: “Det er absolutt ingen grunn til å tro at det er noe i denne vaksinen som kan gjøre det mer sannsynlig at folk besvimer.” Til tross for hans forsikringer, er det ingredienser i vaksinen som kan forårsake svimmelhet og besvimelse.

Histidin, en aminosyre, omdannes til en annen aminosyre, histamin, når den kommer inn i kroppen. Når frigjort, forårsaker histamin rødming, hevelse, kløing og allergiske reaksjoner som fører til utvidelse av kapillærene, lavere blodtrykk…folk kan besvime. Vaksinen inneholder også Polysorbate 80, et middel brukt i kremer, lotion og mange medisinske produkter, inkludert mineraloljer og antikreftstoffer. Polysorbate 80 kan muligens forårsake fatale reaksjoner i bl.a. anaphylaxis, karakterisert ved et markant fall i blodtrykk, elveblest og pustevanskeligheter…folk kan besvime.

Svimmelhet og besvimelse etter vaksinasjon er ikke noe man skal ta lett på.

Når det gjelder barna i Australia, så fortsetter vaksinasjonsprogrammet neste måned. ”Skolen er trygg på at dette vaksinasjonsprogrammet er sikkert å tilby elevene,” sier Christopher Dalton, skolerektoren.

Antakelsen er at å føle seg uvel og svimmelhet er “normale reaksjoner” på en vaksine. “We have a vaccine, and we will use it.”


Høringsmøte om HPV-vaksinen
Fritt Helsevalg melder at Helse- og omsorgsdepartementet vil den 13. juni 2007 holde et åpent høringsmøte om HPV-vaksinen. Les artikkelen fra FHV her.


Referanser

Fritt Helsevalg
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=437

Dagbladet

http://www.dagbladet.no/dinside/2007/05/24/501608.html

NewsWithViews.com
http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri14.htm

5 kommentarer:

Unknown sa...

Husker to damer kom og snakket om Gardasil på fakultetet (studerer medisin), og vi fikk presentert studieresultater som virket for gode til å være sanne. Heldigvis virket mange kritiske. En av oss spurte om Gardasil-damene kunne tatt vaksinen sjøl (det var såklart et rent hypotetisk tilfelle, da de såklart var gift med barn osv). Hun ene sa at hun i hvertfall kom til å gi den til sønnen sin(stakkars sønn!) . Om hun kunne tatt den sjøl, sa hun ingen ting om...

En ting jeg har lest, er at i studien til Merck ble det brukt aluminium i placebopreparatene! (De hadde visstnok fått lov av korrupte FDA) Såklart bivirkningene "blir færre",da. Vet at aluminium påvirker bl.a immunsystemet vårt, men er det noen som vet noe mer (har noe info) om det, evt hva det gjør med immunsystemet?

Anonym sa...

Jeg opplever at helsemyndighetene ikke ivaretar folks helse på best mulig måte. Legemiddelverket og Helsetilsynet er stadig på banen når det gjelder naturmidler, men når det gjelder medikamenter produsert av store aktører virker de mer tilbakeholdne. Hvorfor er det slik?

Denne vaksinen gis til barn. Den burde ideelt sett vært ufarlig (nytteverdi vs risiko). Har vi råd til å risikere liv på denne måten? Det må da være andre tiltak som kan iverksettes for å unngå smitte; opplysning, preventive tiltak, m.m.

Anonym sa...

Til Sigmund:

Saksopplysning: At det er aluminium i vaksinen er ikke noen hemmelighet og heller ikke kontroversielt i det hele tatt. Aluminium i denne vaksinen foreligger som aluminium hydroksyfosfat sulfat som er en såkalt adjuvant. Det vil si at det er en ingrediens i vaksinen som har som oppgave å stimulere immunsystemet slik at immunresponsen som etableres mot det spesifikke antigenet (i dette tilfellet proteiner fra HPV-viruset) skal bli sterkere. Dette gjøres for at effekten av vaksinen skal bli bedre.

De aller fleste vaksiner inneholder en eller annen form for aliminiumsbasert adjuvant.

PS
Når man påberoper seg autoritet ved å nevne at man studerer medisin, kan det jo være greit å ha greie på hva man uttaler seg om.
DS

Anonym sa...

Hei DS.

At aluminium ikke er kontroversielt i det hele tatt er vel ikke helt sant. Kom bl.a over dette:

"Here are some of the neurological problems seen with the use of aluminum hydroxide and aluminum phosphate in vaccines. In two children (ages 3 and 5), doctors at the All Children's Hospital in St. Petersburg, Fla., described chronic intestinal pseudo-obstruction, urinary retention and other findings indicative of a generalized loss of autonomic nervous system function (diffuse dysautonomia).

The 3-year-old had developmental delay and hypotonia (loss of muscle tone). A biopsy of the children's vaccine injection site disclosed elevated aluminum levels.

In a study of some 92 patients suffering from this emerging syndrome, eight developed a full-blown demyelinating CNS disorder (multiple sclerosis). (Authier FJ, Cherin P, et al. Central nervous system disease in patients with macrophagic myofasciitis. Brain 2001; 124: 974-983.) This included sensory and motor symptoms, visual loss, bladder dysfunction, cerebellar signs (loss of balance and coordination),cognitive (thinking) and behavioral disorders.

Dr. Gherardi, the French physician who first described the condition in 1998, has collected more than 200 proven cases. One-third of these develop an autoimmune disease, such as multiple sclerosis. Of critical importance is his finding that, even in the absence of obvious autoimmune disease, there is evidence of chronic immune stimulation caused by the injected aluminum, known to be a very powerful immune adjuvant."
http://www.mercola.com/2004/sep/29/blaylock_vaccine_coverup2.htm

Skulle nesten tro du var ansatt i et legemiddelfirma, slik du setter meg på plass, DS. Regner med du tar vaksinene dine med den største ro.

Mvh Sigmund

Anonym sa...

dessuten var vel hele poenget her at de hadde fått disp til å bruke aluminium i plasebo, hvilket ville øke bivirk frekv her slik at dette vil synes som eff av inj i seg selv.....målt opp mot frekvens av bivirk av selve vaksinen...bade villedende og patetisk juksete.....