5.6.07

www.varsleren.com

Velkommen over til www.varsleren.com for fortsatt usensurert helseinfo!

Varsleren har herved overtatt for denne bloggen. Velkommen til Varsleren!

30.5.07

SLV-ansatte tar jobb i legemiddelindustri

NRK meldte 13.11.06 i artikkelen Legemiddelverk-ansatte tar jobber i industrien at hver 3. person som har sluttet hos Statens legemiddelverk, har gått til jobber i legemiddelindustrien.

Olav Gunnar Ballo fra SV sier om mangelen på karanteneregler: "Bare det at en kan få mistanke om at det er en kobling mellom industrien og Legemiddelverket tydeliggjør behovet for slike kjøreregler, sier han."


Kommentar: Som kjent jobber Statens legemiddelverk svært hardt for å fjerne virksomme naturmidler fra det frie markedet dersom de har en virkning for vår helse. Et eksempel er Hypocol og Red Yeast Rice (rød gjæret ris-produkter) som ble forbudt 16.02.07.

De ble forbudt fordi "produktenes statininnhold og medisinske egenskaper vil være det samme som det for tilsvarende godkjente legemidler." Altså konkurrerte produktene med allerede registrerte legemidler.

Ballo sier videre i NRKs artikkel: "...det viser at den kunnskap legemiddelverkansatte sitter på ønsker industrien å nyttiggjøre seg av."

Ja, det er nok kun kunnskapene, for ingen kan vel få seg til å tro at det er noen økonomiske koblinger mellom enkelte ansatte hos SLV og legemiddelindustrien?...


Referanser
NRK: http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/4560139.html
Artikkel på bloggen: http://mittegetvalg.blogspot.com/2007/02/slv-forbyr-rd-ris.html

HPV-vaksinen: Bivirkningtall tvunget fram i offentligheten

HPV-vaksinen ser ut til å ha sine fordeler og ulemper. Dessverre er det informasjon om de negative sidene som er vanskeligst å få tak i. Heldigvis opplyser noen om dette.

Fritt Helsevalg forteller i Gardasil: Tre døde i USA om at i USA måtte man bruke Freedom of Information Act for å få frem fakta fra FDA. Hvorfor? Er de hemmelige? Bør ikke folk få vite slikt? Les artikkelen her.

Dagbladet skriver også om emnet 30.05.07 i artikkelen Tre døde etter omstridt vaksine.


Referanser
Fritt Helsevalg: http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=439
Dagbladet: http://www.dagbladet.no/dinside/2007/05/30/502077.html

24.5.07

Problemer med HPV-vaksinen for jenter fra 9 år

Besvimelser, oppkast, smerter. Over 1260 reaksjoner rapportert, og undersøkelser viser at max 10 prosent, kanskje så lite som 1-4 prosent, bruker å bli innrapportert, så mørketallene er potensielt enorme.

De langsiktige immunsystem- eller nevrologiske komplikasjonene er fullstendig ukjente. Det er usikkert om noen av disse vaksinerte barna vil utvikle fruktbarhetsproblemer, kreft eller genskader. Merck innrømmer at de ikke har studert dette.

Neste stopp: Norske jenter, din datter?


Diverse deler av artikkel fritt oversatt fra:

Dr. Sherri Tenpenny, DO, May 24, 2007, NewsWithViews.com


Avklaring
Hensikten med artiklene rundt HPV-vaksinen er ikke å ukritisk sverte vaksinen, men det er viktig å vise til hvilke negative konsekvenser en slik vaksine kan ha. Vi vet enda ikke om vaksinen er effektiv eller ikke, og vi vet heller ikke om bivirkningene av vaksinen blir kraftige eller ikke. Den er fortsatt på utprøvingsstadiet, og bør dermed ikke fremstilles som et helsetilbud.

En kan spørre seg selv: Hvordan kom man så langt på vei mot allmenn vaksinering, uten den kommende debatten som Helse-og omsorgsdepartementet endelig tar initiativ til etter? Det er på tide at kritikerne kommer til ordet, og at hele vaksinasjonsproblematikken åpent debatteres i full offentlighet.

Samme emnet som blir omtalt her, ble samme dag omtalt av Dagbladet i artikkelen Syke etter omstridt HPV-vaksine.Problemer med HPV-vaksinen
Fem skolejenter fra Sacred Heart Girls’ College i Melbourne, Australia, er bekreftet å ha blitt syke etter å ha fått en injeksjon av Gardasil, den nyeste vaksinen som skal bli obligatorisk for unge piker. Straks etter vaksinasjonen, ble 26 jenter tatt til en klinikk, og fem ble innlagt på sykehus etter å ha blitt injisert. To av jentene ble holdt over natten til observasjon for svimmelhet; en hadde midlertidig lammelse og tap av talen.

I USA har lignende symptomer blitt rapportert. Siden godkjennelsen av vaksinen i juni 2006 har det vært rapportert 1261 alvorlige tilfeller.


Eksempler på reaksjoner
“Umiddelbart etter injeksjonen, klaget pasienten over sterke smerter på stedet. Falt av bordet og besvimte i 10-15 sekunder. Hyperventilerte. Klaget over hodepine, tåkete syn; synstest var normal. Spydde en gang på parkeringsplass, og taleevnen var øyeblikkelig dårlig”…

”En kvinnelig pasient ble vaksinert med en første dose av HPV-vaksinen. Mens pasienten forlot rommet, besvimte pasienten. Pasienten kom seg fort etter besvimelsen.”

“En 14 år gammel jente ble vaksinert med Gardasil. Det ble rapportert at pasienten satt på en benk. Da sykepleieren forlot rommet, har pasienten tydeligvis besvimt og falt av benken….”

Det har blitt beregnet at mindre enn 10 prosent, kanskje så lavt som som 1-4 prosent, av alvorlige episoder fra et reseptpliktig legemiddel eller vaksine noensinne blir rapportert. Hvis bare 1 prosent av alle alvorlige reaksjoner assosiert med Gardasil blir rapportert, kan det være så mange som 126000 akutte helseproblemer fra vaksinen på mindre enn ett år.

De langsiktige nevrologiske eller immunsystemkompliksjonene er fullstendig ukjente. Det er usikkert om noen av disse vaksinerte barna vil utvikle fruktbarhetsproblemer, kreft eller genskader. Merck innrømmer at de ikke har studert dette.


”Ingen fare for besvimelse”
John Iskander, fra the Center for Disease Control har sagt: “Det er absolutt ingen grunn til å tro at det er noe i denne vaksinen som kan gjøre det mer sannsynlig at folk besvimer.” Til tross for hans forsikringer, er det ingredienser i vaksinen som kan forårsake svimmelhet og besvimelse.

Histidin, en aminosyre, omdannes til en annen aminosyre, histamin, når den kommer inn i kroppen. Når frigjort, forårsaker histamin rødming, hevelse, kløing og allergiske reaksjoner som fører til utvidelse av kapillærene, lavere blodtrykk…folk kan besvime. Vaksinen inneholder også Polysorbate 80, et middel brukt i kremer, lotion og mange medisinske produkter, inkludert mineraloljer og antikreftstoffer. Polysorbate 80 kan muligens forårsake fatale reaksjoner i bl.a. anaphylaxis, karakterisert ved et markant fall i blodtrykk, elveblest og pustevanskeligheter…folk kan besvime.

Svimmelhet og besvimelse etter vaksinasjon er ikke noe man skal ta lett på.

Når det gjelder barna i Australia, så fortsetter vaksinasjonsprogrammet neste måned. ”Skolen er trygg på at dette vaksinasjonsprogrammet er sikkert å tilby elevene,” sier Christopher Dalton, skolerektoren.

Antakelsen er at å føle seg uvel og svimmelhet er “normale reaksjoner” på en vaksine. “We have a vaccine, and we will use it.”


Høringsmøte om HPV-vaksinen
Fritt Helsevalg melder at Helse- og omsorgsdepartementet vil den 13. juni 2007 holde et åpent høringsmøte om HPV-vaksinen. Les artikkelen fra FHV her.


Referanser

Fritt Helsevalg
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=437

Dagbladet

http://www.dagbladet.no/dinside/2007/05/24/501608.html

NewsWithViews.com
http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri14.htm

20.5.07

Norske jenter labrotter for amerikansk farmasi

Norske eksperter som har mottatt penger fra vaksineprodusent, anbefaler Helsedepartementet at alle norske 12-årige jenter skal brukes som laboratorierotter for å teste ut vaksinen.

Merck, en amerikansk farmasigigant, ønsker å bruke norske 12-årige jenter som laboratorierotter slik at de kan få testet ut deres nye vaksine mot HPV. HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen, og viruset kan forårsake livmorhalskreft. Rundt 300 kvinner rammes av livmorhalskreft i året i Norge.

VG har en artikkel om dette 18.05.07, ”Alle norske 12-årige jenter kan snart bli prøvekaniner”. Der viser de at Merck har inngått en avtale med Kreftregisteret. Aftenposten omtaler saken samme dato under artikkelen ”Kreftvaksine for 12-åringer er omstridt prøveprosjekt

Helseminister Brustad melder at hun kjenner ikke til avtalen, men departementet har fått en anbefaling fra Folkehelseinstituttet om å ta vaksinen inn i massevaksinasjonsprogrammet.


Norske eksperter har fått penger fra vaksineprodusenten
Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle jenter, har fått penger til forskning eller blitt ansatt av den amerikanske legemiddelgiganten Merck, melder VG 19.05.07 i artikkelen ”
Fikk betalt av vaksineprodusent”. Les den, og gjør opp din egen mening.

Fremstilt som helsetilbud, er egentlig forskning
VG sier det rett ut: ”… at alle 12-årige jenter i virkeligheten blir forsøksobjekter for Merck, dersom de norske ekspertene får det som de vil.”

Vaksineringen blir fremstilt som et veldokumentert forebyggende helsetilbud, men er i virkeligheten et forskningsprosjekt, melder Charlotte Haug, lege og redaktør av Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Hun mener det faglige grunnlaget for å innlemme HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet er tynt, og skjønner ikke hvorfor fagfolkene og regjeringen har det så travelt i saken. Vaksinen er jo ikke vist sikker enda, melder National Vaccine Informations Center i en
pressemelding.

Skjønner du hvorfor de likevel anbefaler vaksinen?...


Merck bestakk guvernør i Texas vedrørende HPV-vaksinen?
Guvernøren i Texas har prøvd å innføre HPV-vaksinen som en obligatorisk vaksine for alle 11-12-årige piker i Texas. Ikke uventet har han økonomiske bånd til Merck, vaksineprodusenten. Du kan blant annet lese litt om saken her.

Mercks medisin Vioxx drepte 60 000 mennesker 1999-2004
Vioxx kan du lese om på for eksempel
www.mercola.com. Det skal bare kort nevnes her at Merck visste allerede i 2000, ett år etter at Vioxx ble sluppet på markedet, at medisinen økte risikoen for hjerteattakk. Likevel gjorde de alt de kunne for å holde disse forskningsresultatene hemmelige.

Mercks produkt Vioxx har forårsaket over 160 000 hjerteattakk og slag, og drepte over 60 000 brukere før det ble trukket fra markedet. Over 400 nordmenn ble drept, i følge Statens legemiddelverks egne tall.

Merck skal altså bruke norske jenter som prøvekaniner/laboratorierotter for vaksinen sin. Hvem vet? Kanskje vaksinen faktisk er bra? Vil du la datteren din teste det ut?

Norsk annonse anbefaler HPV-vaksinen. Tilfeldig?
Som nevnt i artikkelen ”Spekulativ annonse i VG” på nettsiden her, var det et spesielt syn å se hos VG 16.05.07. Det var en annonse av to glade og søte jenter som sang karaoke, med linken ”www.livmorhalskreft.com” som overskrift.

Det underliggende budskapet fra nettstedet annonsen viser til, er at det er fornuftig å ta en forebyggende HPV-vaksine dersom du er glad i datteren din.

Aner vi politisk påvirkning med tvilsomme midler, samtidig som folk skal kondisjoneres og gjøres klare til å akseptere HVP-vaksinen som en ny redning, akkurat som Tamiflu og fugleinfluensaen? Det er bare et spørsmål, tenk selv.Referanser

VG
Fikk betalt av vaksineprodusent: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167501
Anbefaler at 11-åringer vaksineres mot livmorhalskreft: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=150240
Folkehelsa vil innføre kreftforebyggende vaksine: http://www1.vg.no/helse/artikkel.php?artid=150219
- Lenge til vi kan se resultatene: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167369
- Nobelprisen rundt hjørnet: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=167374

Aftenposten
Kreftvaksine for 12-åringer er omstridt prøveprosjekt:
http://www.aftenposten.no/helse/article1792085.ece

National Vaccine Information Center
MERCK'S GARDASIL VACCINE NOT PROVEN SAFE FOR LITTLE GIRLS:
http://www.nvic.org/PressReleases/pr62706gardasil.htm

Society
Vaccination campaign funded by drug firm:
http://society.guardian.co.uk/print/0,,329757819-105965,00.html

Newmediaexplorer.org
Profit as Usual and to Hell with the Risks: Media Urge that Young Girls Receive Mandatory Cervical Cancer Vaccine:
http://www.newmediaexplorer.org/emma_holister/2006/10/11/profit_as_usual_and_to.htm

Mercola.com
Did Merck Lobbyists Pay For the HPV Vaccine Mandate in Texas?
http://v.mercola.com/blogs/public_blog/Did-Merck-Lobbyists-Pay-For-the-HPV-Vaccine-Mandate-in-Texas--6220.aspx

16.5.07

Spekulativ kreftannonse i VG

Det første du legger merke til
To søte jenter står og synger karaoke i en annonse på VG.no 16.05.07. Så ser du at det faktisk er en annonse for
livmorhalskreft.com.

Det ga en avsmak å innse hva annonsen var for. Kanskje er det bare artikkelforfatteren som har blitt for forutinntatt mot legemiddelindustrien etter å ha satt seg inn i det negative de ofte gjør for å vinne frem med sin agenda?


Noen tanker rundt annonsen
Det blir litt vanskelig å tro at annonsen ble kjøpt inn i VG kun for å "informere folk" upartisk og objektivt.

Som vist i artikkelen "Dropper dyr kreftvaksine" på
Din kilde til usensurert helseinfo, står det at salget av HPV-vaksinen går dårlig i Norge. Er dette en strategi for å øke salget? Eller er det bare Gynkreftforeningen som har klart med egne midler, uavhenging av penger fra vaksineprodusenten, å sette inn annonsen?

I Texas ble guvernøren bestukket til å innføre obligatorisk vaksinering av alle piker i staten, men møtte heldigvis protester. Er det noe i veien for at utspekulerte metoder brukes i Norge?


"Vaksinasjon - primær forebyggelse"
Les på www.livmorhalskreft.com selv, og gjør deg opp noen tanker! Legg merke til at løsningsforslaget er dette: Etter å ha snakket med lege og tatt celleprøve, bør du ta en "forebyggende" vaksine.

Med andre ord er kraftige, sunne og naturlige løsninger utelukket. Les "Gladinfo om kreft" for noen naturlige forslag...


Psykologisk krigføring: "Hva med din datter?"
De er dyktige, disse markedsføringsekspertene. De vet hvilke knapper de skal trykke på.


Myter og "fakta"
Vaksinen får god omtale.


Gjør opp din egen mening
Ta en titt på www.livmorhalskreft.com, og gjør opp din egen mening! Som nevnt er kanskje forfatteren inhabil etter å ha kunnskap om mye negativt mht. legemiddelindustrien?


Et fint bilde:
http://www.newstarget.com/021571.html

15.5.07

NYTT NETTSTED ÅPNES SNART

Snart videreutvikles denne bloggen til et nettsted med artikler om samme spennende emnene, bokanbefalinger og omtaler, linker til nyttige ressurser, muligheter for deg til å komme med innspill bl.a. i form av egenopplevde pasienterfaringer på godt og vondt i dagens helsevesen med mer...

Du oppfordres til å anbefale mailinglista videre, slik at folk får tilgang på informasjonen som finnes her! Akkurat nå, i tillegg til nettstedet som er under finpussing, utarbeides en opplysende artikkel om vaksiner. Noe alle bør vite litt om...

11.5.07

Farmasimafiaen truer advokat i Norge?

Aftenposten har en artikkel 11.05.07: Føler seg truet i apotekstrid. En advokat holder på å avsløre prisjuks fra de tre storgrossistene Apokjeden, Norsk Medisinaldepot og Alliance Unichem.


Bedt om å ikke forfølge saken videre
Advokat Erling Grimstad har mottatt brev fra NMD og Apotekforeningen, bransje-og lobbyorganisasjonen.

Du oppfordres til å lese artikkelen selv, og papirutgaven har en mer utfyllende vinkling av saken.


Merk deg dette
De tre grossistene eier nesten samtlige av landets apotek, og er selv eid av internasjonale storkonserner. Lukter vi Big Pharma som ikke liker å bli etterforsket for snusket sitt?

10.5.07

Nordmenn ikke redd "influensapandemi"

Fritt Helsevalg kan fortelle i sin artikkel Fornuftige nordmenn om pandemihypen at nordmenn ikke er panikkslagne til tross for medias, myndighetenes og andre gruppers ensidige katastrofefokusering på emnet. Les artikkelen her.

5.5.07

Nytt angrep mot kosttilskudd

De siste dagene har kosttilskudd blitt omtalt negativt i media vedrørende en tilsynskampanje Mattilsynet har hatt mot kosttilskudd. Mediene, bl.a. Dagbladet og BA (02.05.07), har tatt i bruk fete typer: ”91 av 95 kosttilskudd slaktes” og ”Kosttilskudd FULLE AV FEIL”, kan vi lese.


Hva dreier det seg om?
Mattilsynet har fokusert på merking og markedsføring av produktene. Før vi går inn på kritikken fra Mattilsynets side, skal vi ta en titt på fakta om hva som er lov og ikke lov mht. markedsføring og merking av kosttilskudd i Norge.


Fakta: Et lovverk uten fornuft
Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av kosttilskudd å påstå eller gi inntrykk av at et balansert og variert kosthold generelt ikke gir tilstrekkelig tilførsel av vitaminer og mineraler.
(Kosttilskuddsforskriften og merkeforskriften)


I Norge er det altså ikke lov å vise forbrukerne at forskning og dokumentasjon beviser at jorda plantene dyrkes på, inneholder for få mineraler, og at næringsverdien i mat har synket dramatisk bare de siste 50 åra. Det skal du ikke vite dersom du tenker å supplementere med noen ekstra kosttilskudd.

Det er heller ikke tillatt å informere at mange kosttilskudd forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerter. De fleste som har sunn fornuft og en viss etikk intakt, skjønner at dette må føre feil vei. I Norge er det altså ikke lov til å fortelle deg det dersom du trenger råd og bistand i forbindelse med f.eks. et helseproblem. Dine "helse"myndigheter vil heller at du skal ta en syntetisk medisin eller tre.

Og det er ikke tillatt å gi inntrykk av at et næringsmiddel forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerter. Virker dette fornuftig for deg? Virker det som om din helse og ditt velvære, for ikke å snakke om din rett til å velge selv (hvordan gjør du det når du ikke får kunnskapen du trenger...), blir verdsatt her?


Et naturmiddel som er virksomt, altså positivt for din helse, er forbudt å selge i helsekostbutikken. Legemiddelloven (hvem sin agenda tjener et slikt lovverk, utenom legemiddelindustrien?) omdefinerer alle virksomme naturmidler til "legemidler". Da blir produktet enten forbudt, reseptbelagt, eller må selges innen apotekmonopolet.

I og med at de forrige punktene ikke akkurat kan påstås å øke din valgfrihet og informasjonstilgang, må det vel være legemiddellovens omdefineringer som skal beskytte dine rettigheter? Eller?...Bør sensur og urimelige forbud respekteres?
Artikkelforfatteren har ikke gått grundig nok inn i rapporten til å kommentere detaljer, men enhver med litt innsikt kan se at det blir vanskelig å tilby et naturprodukt til deg som kunde uten å kunne komme med en påstand om at det faktisk fungerer.

En kritikk mot kosttilskuddene fra Mattilsynet, er at det er udokumenterte påstander. Som vist over, ville en dokumentert virkning virkelig lage problemer. Virksomme naturmidler er jo forbudt av norske "helse"myndigheter i helsekostbutikkene!

Ville du, som fagperson og med oppriktig interesse for naturmidlers positive virkning på vår helse, respektert et slikt lovverk, eller ville du føle for å gjøre opprør? Kan det være grunnen til at så mange produkter ikke er i samsvar med norsk byråkrati? Kanskje det er derfor Aslaug Sandvin ved Mattilsynet i Bergen må konstantere: "Vi ser nå at bransjen ikke har tatt regelverket på alvor."

Vi har et regelverk som sikkert ikke virker logisk for andre enn Mattilsynet, Statens legemiddelverk og kanskje en mengde farmasiselskaper. For menigmann må jo denne loven virke alt annet enn logisk og rettferdig. Burde Høyesterett vurdere Legemiddelloven, dens anvendelse og uønskede konsekvenser? Og bør Mattilsynet sammen med Statens Legemiddelverk undersøkes nærmere?


Forbudte produkter
Som omtalt i et
tidligere nyhetsbrev, ble ni produkter stoppet. Mattilsynet nevner i sin rapport:

"Omsetningen av ni produkter ble stanset pga. innhold som tilsa at produktet var legemiddel (Kommentar: "Legemiddelet" var altså mest sannsynlig et naturmiddel som legemiddelloven omdefinerte til "legemiddel" fordi det var virksomt).

Ingen av produktene ble analysert. Kun merkingen ble vurdert. Tre av produktene inneholdt ingredienser som er klassifisert som legemiddel, to inneholdt urter som ikke er klassifisert i Norge og derfor er å anse som legemidler, og fire inneholdt for høye doser av et vitamin ved høyest anbefalt daglig dose (Kommentar: Med andre ord var det antakelig effektive mengder av det aktuelle vitaminet, noe som er forbudt i Norge)."


Din kilde til usensurert helseinfo har ikke noe til overs for påstander om vidunderkurer slik det av og til reklameres for når enkelte kosttilskudd skal selges. Men folk flest har heller ikke noe til overs for myndigheter som forbyr flest mulige sunne og helsefremmende naturprodukter i den ene enden, mens tvilsomme næringsinteresser tjenes i andre enden.


Jobber norske myndigheter for eller mot din helsefrihet?

3.5.07

Nytt håp for deg med mentale lidelser

Jan Klyve i Fritt Helsevalg er en stor ressurs. Takket være hans artikkel, har Din kilde til usensurert helseinfo oppdaget at Empowerplus fra Truehope i Kanada mest sannsynlig er effektivt mot psykiske lidelser som depresjon, manisk depresjon, angst (panikkanfall) eller ADD/ADHD.

Les Klyves artikkel med linker til videre informasjon for å finne mer ut om kosttilskuddet. Fordi dette ser ut til å fungere, og det inneholder større doser av div. næringsstoffer enn det norske byråkratiet har som maksdoser, er import en omstendelig prosess. Men det er jo verdt litt bryderi dersom det kan hjelpe.

Når får vi et fritt helsevalg i Norge slik at gode naturprodukter som dette kan betales av Trygdeverket på lik linje med syntetiske og patenterbare medisiner med bivirkninger på kjøpet (altså medisiner legemiddelindustrien tjener penger på)?

Angriper effektivt naturmiddel mot ADHD

BA.no har en interessant artikkel hvor en fortvilet far skriver om hvordan Statens Legemiddelverk angriper en person som opplyser om et kosttilskudd som faktisk hjelper ADHD-pasienter. Faren kjenner til systemet fra egen personlig erfaring, så artikkelen er absolutt verdt å lese.


Fra artikkelen

  • Gunvor Hals trues med straff av Statens legemiddelverk, for angivelig å ha drevet ulovlig markedsføring av et legemiddel.
    (Kommentar: I Norge er det forbudt å opplyse deg om positive virkninger av naturmidler. Det omtalte produktet er forbudt å selge i helsekostbutikker fordi det virker, og har sterkere dosering enn byråkratiet har tillatt i Norge).
  • ...har blitt fulgt opp fra Canada med en profesjonalitet ingen av de norske institusjonene vi kjenner har vært i nærheten av.
  • ...har ikke økonomi til å kjøpe kosttilskuddet selv. Søknad til Trygdeverket er avslått...De medisinene Kjetil tidligere fikk dekket av trygden, kostet omtrent det samme som kosttilskuddet koster.
  • Siden Kjetil kuttet ut psykiatrimedisinene og begynte med kosttilskuddet...har han langsomt blitt bedre.
    (Kommentar: Hans reduserte behov for pleie pga kosttiskuddet tilsier at "helse"vesenet kunne kjøpt inn tilskuddet for Kjetil uten problemer, og fortsatt hatt enorme besparelser).
  • ...mysterium at verken Legemiddelverket eller psykiatrien interesserer seg positivt for et kosttilskudd som har så god virkning for så mange mennesker.

Les artikkelen, og anbefal den videre. Nok en gang har vi et eksempel på et helsevesen som favoriserer syntetiske legemidler, og samtidig motarbeider vår rett til å velge for vår egen helse når det går på tvers av Legemiddelverket & Co sine ønsker.

Merk!
Jan Klyve fra Fritt Helsevalg kjenner til saken fra før, og har lagt ut forhistorien til saken, samt info om hvilket produkt det dreier seg om her.

2.5.07

Samtykkeskjema, bør komme på norsk

Consent for Administration of Vaccination


Dear (Physician’s Name):

If you will be administering a vaccination to me, or my child, today, I will need for you to complete the following consent form. Thank you.


Physician Statement
I, (Physician Name) _________________ do hereby state that I have advised my patient,
(patient or child’s name) _________________and/or parent of my patient, (parent’s name) _______ that in my professional opinion this patient/child should be given the vaccination, drug or other (name of vaccination/drug/other) ______________.

Manufacturer’s name ___________Serial number ________Batch Number ____________.

I have on this (day) __________ (month) ______________ (year) ______________administered this vaccination/medication/drug AFTER advising the above named patient/parent of minor patient that there is little or no risk involved with this vaccination/medication/drug therapy or treatment.

I hereby do agree that should this patient/child at anytime suffer or develop any permanent condition deleterious or injurious to his/her health as a result of this treatment, I will pay for any and all costs involved related to the care and treatment necessary for this patient/child for the rest of his/her natural life.

I further agree that if my earnings are insufficient to meet these costs, I will sell my home, my business and all material possessions and put those proceeds towards meeting the expenses of the patient involved.


Date: ____________

Signature of responsible physician:

Signature of responsible person administering vaccination/medication/drug:

Occupational Title:

Witness: Parent or other:


Mattilsynet knuser steviasalg i Norge

Som flere og flere kjenner til, jobber Mattilsynet og norske helsemyndigheter relativt ofte mot vår rett til å kunne velge sunt for vår egen helse. Naturmidler skal motarbeides, mens produkter som går i retning av syntetisk og patenterbart, favoriseres i mange tilfeller.


Salg av urt knuses, utestet syntetisk søtningsmiddel foretrekkes
På grunn av trusler fra Mattilsynet, trekker Medurt Pharma salget av den naturlige urten stevia. Stevia er som kjent 200 ganger søtere enn sukker, har null kalorier, og kan erstatte sukker og kunstige søtningsmidler i flere matprodukter. Stevia har vært brukt i 1500 år, og har bl.a. i Japan ca 50% av søtningsmiddelmarkedet, inkludert sukkermarkedet. Sunn fornuft og folkevett tilsier at dette produktet er "rimelig godt" testet på mennesker, så et forbud skulle være unødvendig.


Utestet og syntetisk er best, sier Mattilsynet
Mattilsynet favoriserer kunstige søtningsmidler og næringsinteressene som følger med, slik som i tilfellet med aspartam og sukralose ("Splenda"). Sukralose er ikke testet på mennesker før det slippes løs på markedet, innrømmet Mattilsynet på sin pressekonferanse om deres rapport om drikke med sukker og søtstoffer.

Fritt Helsevalg deltok på pressekonferansen, og kunne rapportere at Mattilsynet hadde intet svar mht. at dyrestudier har vist at sukralose går inn i hjernen, fosteret, morkaken og fostervannet. I tillegg viste et kaninforsøk at store doser sukralose førte til abortering hos halvparten. Mattilsynet bekreftet at de ikke ville advare noen mot dette, ikke en gang gravide og ammende kvinner.

Mer info om søtningsmidler får du her.


Hva synes du om denne typen avgjørelser, tatt av norske mat"sikkerhets"myndigheter?

27.4.07

Pressemelding: Norsk sykehus presser lege ut av studie

PRESSEMELDING

Lege trekker seg som prosjektleder i KOLS-studie av naturmedisin etter press fra sykehusledelsen.

Avdelingsoverlege Dr. Alexander W Mills ved Sykehuset Innlandet HF Hamar trekker seg som prosjektleder for en KOLS-studie som hadde til hensikt å bevise at behandling av KOLS med naturmedisinen Oralmat rugdråper er et effektivt og bivirkningsfritt alternativ til et mangelfullt behandlingstilbud fra skolemedisinen.

Foranledningen for undersøkelsen går tilbake til høsten 2006. I en epostutveksling mellom lege og lungespesialist, adm. direktør for Glitreklinikken, Olav Kåre Refvem og undertegnede, innrømmer Refvem at behandlingstilbudet for KOLS er mangelfullt.

”Det er riktig at effekten av medikamentbehandling av KOLS er mangelfull. Dette skyldes ikke minst at det oppstår irreversible forandringer i lungene. Det arbeides nå mer med den oppfatningen at KOLS er en inflammatorisk sykdom som også rammer andre organer. Ut fra den oppfatningen kan det være interessant med antiinflammatoriske midler. Det gjøres jo også bruk av antiinflammatoriske midler som inhalasjonsbehandling (corticosteroider). Dette er imidlertid *særlig forbeholdt de dårligste”, skriver Refvem i eposten. (*Særlig, men ikke nødvendigvis. Feilmedisinering er utstrakt. Red. anm.)

Undertegnede tilbød Refvem å teste rugdråpene på Glitreklinikkens KOLS- pasienter ved bruk av spirometri for å bekrefte i en norsk undersøkelse det man allerede hadde dokumentert i flere utenlandske studier siden Oralmat kom på markedet i utlandet i 1990.

Da Refvem ikke svarte på henvendelsen, søkte undertegnede Regional komité for medisinsk forskningsetikk Øst-Norge (REK1) om godkjenning av å lage en tilsvarende studie som den Glitreklinikken ble tilbudt. Etter at godkjenning forelå den 12. desember i fjor, hadde Dr.Alexander W. Mills påtatt seg rollen som prosjektleder og forpliktet seg til å gjennomføre studien på sitt arbeidssted, Sykehuset Innlandet HF Hamar, divisjon indremedisin - etter å ha orientert ledelsen.

I dag ble det klart at Dr. Mills trekker seg fra prosjektet, etter å ha blitt ”truet” med avskjed av sin sjef, Dr. Håvard Kjelland. Dr. Kjelland begrunner dette, ifølge Dr. Mills, ”med at sykehuset ser seg ikke tjent med å involvere seg i helsekost”. Samtidig skal ledelsen ved sykehuset, vissnok slektninger av fylkeslegen, ha uttrykt bekymring for sykehusets renommé i fagmiljøet, hvis det via pressen ble kjent at studien ble gjennomført på sykehuset med deres utstyr og personell.


Kommentar:
Det er selvfølgelig kjedelig for legenes arbeidssituasjon hvis alt for mange av pasientene deres skulle bli friske av konkurrerende, effektive og fremfor alt ufarlige naturmedisiner. For ikke å snakke om hvilke følger det ville få for den økonomiske veksten til helsevesenet og deres største kunde, legemiddelindustrien.


Den enes død, den andres brød. Men når bevisst, mangelfull behandling av alvorlige KOLS–syke mennesker fører til død, er det ikke brød.

Det er mord!Vennlig hilsen
Lars Klette
styremedlem i Fritt helsevalg
Oralmat – en alternativ behandling mot KOLS
KOLS er en av de raskest voksende sykdommer i verden, og WHO har rangert den som dødsårsak nummer fire. Medisinsk behandling av KOLS er i dag kun symptomlindrende, og det finnes trolig ingen helbredende behandling.


– Det er derfor merkelig at et lovende naturprodukt som Oralmat blir møtt med motvilje fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og andre fagpersoner i Norge, sier Lars Klette. Les mer >>


Reddet av rugekstrakt
Dråper av et ekstrakt lagd av spirer fra rug ble redningen for Harald Hoel. Nå er plagene hans i forbindelse med lungesykdommen KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) nesten borte, og han kan igjen leve et aktivt liv uten daglige runder med oppkast, timelange hosterier og stort søvnunderskudd.
Les mer >>


26.4.07

Gjennomgang av Mattilsynet


"Vil ha full gjennomgang av Mattilsynets rutiner"

Dessverre ønskes denne gjennomgangen pga Mattilsynets manglende evne til å avdekke at 40 ungdyr døde av vanskjøtsel og sult. Det nevnes her i kontrast til det som virkelig burde ført til en gjennomgang av våre matmyndigheter:

Fordi årsaksforhold kan være litt kompliserte og ikke alltid like åpenbare når det gjelder mennesker, er det enda ikke planlagt noen gjennomgang av Mattilsynet pga følgende forhold:


- Millioner av nordmenn blir påvirket av kunstige og giftige søtningsmidler som
aspartam og sukralose. Migrene, epilepsi, MS, smerte i ledd og hjernekreft er kjente bivirkninger.


- Mattilsynet forbyr naturlige søtningsmidler mens de favoriserer de kunstige. Stevia, en søt og naturlig urt med null kalorier, er enda ikke tillatt å bruke til tross for årelang "forskning" av EU på urten, sier Mattilsynet. Vel, Japan, som har forbudt aspartam, har over halve sitt søtningsmarked dekket av Stevia, inkludert sukkermarkedet, og Stevia har vært brukt i 1500 år i Paraguay. Sammenlign det med sukralose, "Splenda", som ikke en gang er testet på mennesker, men som slippes rett gjennom.

- Mattilsynet prioriterer næringsinteresser framfor din sikkerhet og helse. Sukralose, som har påviste helseskadelige effekter på forsøksdyr, er ikke testet på mennesker. Det sier Mattilsynet selv. Det slippes likevel rett på markedet. Hvilken rolle spilles det vel at i dyreforsøk opptok fosteret stoffet i hjernen og kroppen m.m... Les litt om sukralose her.

- Mattilsynet jobber for at du skal få enda mindre tilgang på naturmidler, jfr. deres innsats for strengere regulering gjennom EU-direktivene og Codex.


Føler du at disse representerer dine ønsker, eller er det kanskje andre særinteresser (les: pengeinteresser) slike reguleringer tjener?

25.4.07

Viktig lesing

Skumle endringer er på gang. I alle fall hvis du setter pris på en viss frihet når det gjelder din egen kropp og helse.

Jan Klyve fra Fritt Helsevalg har vært i USA på konferanse med verdens ledende eksperter innen naturlig terapi. Der fikk han informasjon som du bør vite om, og norske myndigheter kommer aldri til å informere deg.

Kort sagt: Les de to følgende artiklene, og forstå at dette skjer nå, men vi kan fortsatt gjøre det som må til for å beholde våre rettigheter. Les artiklene, så forstår du mer.


Helsefriheten i USA er på randen av kollaps
Fritt helsevalg jobber for helsefrihet. Din helsefrihet. Og den er truet!

Alternativ/komplimentær/naturmedisin undertrykkes systematisk, og kosttilskuddene er den sektor som for tiden er verst truet, gjennom de norske myndighetenes blinde og ukritiske innføring av en rekke EU-direktiver, og Mattilsynets manglende evne til å rope varsko når de, som Norges representanter, må se at det går ad undas med kosttilskuddene.
Himmelen faller ned – sant eller usant?
Det som hender i USA gjelder Norge også – på sikt. Moderne medisin og helsevesen, særlig farmasøytisk medisin har tentakler kloden rundt – og inne i alle lands myndigheter. Det dreier seg om globalisering. Det dreier seg om å knekke natur-/alternativ medisin og sikre farmasøytisk monopol for fremtiden. Din helse? Spiller ingen rolle; det er profitt det dreier seg om.

Les artiklene, og ta et valg for hva du selv står for! Holder du deg passiv, har du valgt å miste dine rettigheter slik du kjenner dem i dag. Slik har situasjonen blitt, så velg selv om du vil støtte Fritt Helsevalg som medlem. De tar i mot en hjelpende hånd også hvis du vil bidra med mer.

Norge: 100 000 syke av medisin

Helsevesenet vårt er nok ikke bare bra for helsen. Les artikkelen fra Fritt Helsevalg her.

Dropper dyr kreftvaksine

Aftenposten skriver i dag om at kvinner venter på at vaksinen mot livmorkreft skal bli gratis. Få har kjøpt den pga prisen.

"Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefalte nylig at vaksinen mot viruset som kan føre til livmorhalskreft bør gis til alle jenter i 11-12-årsalderen. "


Spørsmål angående vaksinen:
- Vaksinen kom i salg litt før jul 2006. Hva i all verden vet vi om bivirkninger til nå?
- Hvorfor skal alle jenter i 11-12 årsalderen få en vaksine som er lite testet, og som ikke garantert virker, mot en sykdom som rammer 300 personer i året?

- Hvor mye lobbyvirksomhet har vaksineprodusentene lagt inn for å prøve å få vaksinen obligatorisk, betalt av staten (dvs. oss)? Og er det de som har plantet historien via NTB?
- Er det urimelig å tenke at eventuelle fordeler med vaksinen blir lik null som følge av sykdommer og bivirkninger som kommer snikende blant de mange tusen som hypotetisk sett skulle blitt vaksinert?
- Ser flere av leserne at å ha en slik vaksine for jenter i 11-12 årsalderen minner om et overgrep mot disse barna?


Utdann folket, send artikkelen videre, og anbefal nyhetsbrevet fra din kilde til usensurert helseinfo.

23.4.07

Tullprodukt på vei til Norge

ABCnyheter kan fortelle at Coca-Cola og Nestle har kommet med et tullprodukt, Enviga, som har "negative kalorier". Dette med å kalle det negative kalorier er i seg selv markedsføringstriks for å lure folk, og søksmålene har allerede kommet inn pga villedende markedsføring.


Hva er inni?
Vi kan nok fastslå med en gang at drikken er usunn til tross for at reklamen vil påstå det motsatte, at den inneholder kunstige søtningsstoffer, (som vi allerede har omtalt i en tidligere artikkel), og for de som begynner å drikke dette for å "rette opp på all brusdrikkinga", er dette en skivebom.

Minimalt resultat, masse hype og dårlige bivirkninger kan vi vente oss.


Vi forventer at våre matmyndigheter omfavner produktet, og gir det full tilgang til markedet. Tross alt tjener dette bare næringsinteresser, og i alle fall ikke vår helse.

22.4.07

Science fiction blir virkelig?

The Good Life Letter er en interessant blogg. Den tar for seg et mulig kommende vedtak i USA, som kommer til å påvirke oss i Norge. Det angår deg:


Se for deg en verden der naturlige urter og tilskudd er forbudt. Hvor naturlig grønnsaksjuice er en "medisin".

Hvor helsekostproduktene blir strippet for alle produktene og forbudt å selge alt annet sterkere enn et glass vann.

Hvor det er forbudt for naturopater å praktisere, og de blir fengslet eller bøtelagt når de prøver å bringe kunnskapen sin videre.

Hvor folk med kreft, hjertesykdom eller Alzheimer’s ikke får bruke naturlige/alternative remedier for å lette smerten sin…hvor de ikke blir sett på som ansvarlige eller intelligente nok til å lete etter løsningene på sin sykdom…selv om det er en mulighet for en kur.

Hvor bøker som omhandler naturmidler blir kjørt på hauger og brent. (Det var FDA i gang med å gjøre med Stevia-bøker til det ble bråk, så den er reell...)


Science fiction?
Faktisk ikke. Dette kan skje, og det kan skje snart. Frøene har blitt sådd allerede, bare se hva som skjer i USA. Der har FDA, the Food and Drug Administration, utløst et stille angrep på naturmedisin, og alle som praktiserer, snakker om og gir informasjon om det.

Et nytt FDA-dokument har avslørt planer om å reklassifisere alle vitaminer, tilskudd, urter – og til og med grønnsaksjuice – som regulerte medisiner.

Massasjeoljer og massasjesteiner vil bli klassifisert som medisinske instrumenter, og vil kreve godkjennelse fra FDA for å bli godkjent.

Det er sprøtt, og det betyr at megaselskapene som styrer, frykter den økte interessen for naturlige terapier, at de vil bli kvitt alle sammen!


Ditt frie helsevalg: Farvel?
Mike Adams fra The Organics Consumer Association: “…dominert av farmasiselskapenes interesser, hvor naturopater kastes I fengsel og deres produkter blir ødelagt. Tilskudd og urter vil bli forbudt, og folk som dyrker deres egne medisinske urter kan oppleve raid og arrestasjon… Bare det å selge tørkede brokkoliknopper som god anti-kreftmat kan få deg i fengsel, og å drive en helsekostforretning kan få deg arrestert for å drive medisin.”

Dette kan være DIN virkelighet om ikke lenge.

FDA-”eksperter” (de samme folkene som godkjente Vioxx enda en gang etter at den hadde drept 60.000 mennesker) skal bestemme om urter, tilskudd, vitaminer, og enkle remedier som massasjesteiner skal bli regulert som medisin og medisinsk utstyr.

Noen organisasjoner kjemper mot dette, men de har bare frist til 30.04.07 med å ”kommentere” forslaget.


Hvorfor det angår DEG
USA har verdens mest liberale lovgivning når det gjelder naturmidler. Det som skjer der, kommer unektelig over hit hvor vi fra før ikke her helsefrihet, og angrepene er her i landet allerede.

Hvorfor tror du vi har en legemiddellov som sier at alle naturmidler som er virksomme, skal omklassifiseres til legemiddel? Er det din helse eller legemiddelindustriens næringsinteresser den tjener?

Vi har ansatte hos for eksempel Statens legemiddelverk som tydeligvis er meget skeptiske til naturmidlers virkninger, mens syntetiske medisiner favoriseres, og hvis bivirkninger aksepteres uten diskusjon. De jobber samtidig hardt for å begrense dine valgmuligheter ytterligere.


Vi har Mattilsynet som bl.a. tillater det kunstige søtningsmiddelet sukralose, eller "Splenda", som ikke en gang er testet på mennesker enda. Og samtidig forbyr de bruk av Stevia, en søt og naturlig urt med null kalorier, som har ca halve søtningsmiddelmarkedet bl.a. i Japan, og har vært kjent for mennesker i 1500 år!

Vi har Mattilsynet som er Norges representant når det gjelder EU-direktivene, som tar sikte på å forby tusenvis av naturprodukter. Mattilsynet vil ha strengere lovgivning i Norge enn vi allerede har i dag, og støtter ytterligere begrensninger i regi av EU.

Vi har Statens Ernæringsråd som kommer med anbefalt inntak av næringsstoffer som kun sikrer ditt minimumsbehov. Disse mengdene kommer mest sannsynlig aldri til å gi deg optimal helse!

Vi har Norges representasjon i WHO, som igjen har organisasjonen Codex Alimentarius. Styrt av andre interesser enn helseinteresser, vurderer Codex mat og tilskudd ut fra ”giftighet” i stedet for nytteverdi, noe som allerede viser hvilket fokus de har. Det gjør det også enklere å manipulere fram forbud og restriksjoner, og de forbudene kommer hvis vi ikke gjør noe NÅ.


Hva vi i det minste kan gjøre
Det skal være DIN rett til å velge. DU skal få lov til å velge for din helse hvis du ønsker. Du skal få gå til legen hvis du vil, og du skal da sannelig også få lov til å kjøpe effektive kosttilskudd som kan forebygge, behandle og kurere sykdommer hvis du ønsker det.

Legg merke til at i følge norsk lov er det ikke lov å påstå at et naturmidler kurerer eller virker mot sykdommer. I alle fall ikke for de som selger midlene, selv om påstandene er aldri så godt dokumentert. Kalles ikke det sensur i andre sammenhenger?

Vi er mange velmenende enkeltindivider som ønsker å ha tilgang på gode og sunne naturmidler. Og vi er mange som står på hver vår stein og roper i frustrasjon. Det vi må gjøre, er å organisere oss, og vi har en forbrukerorganisasjon i Norge som arbeider med akkurat disse problemstillingene.

Dersom du bryr deg om din og dine kjæres helse og rettigheter, skal du vite at mange behandlingsmetoder holdes skjult, og de motarbeides av interesser med en annen agenda. Tro hvorfor de enda ikke har kommet med en mer effektiv behandling, og ikke minst forebygging av kreft?...

Fritt Helsevalg jobber for dine rettigheter, og de bør få din støtte. Krefter jobber mot din valgfrihet, så gjør ditt for å støtte de som faktisk prøver å ivareta dem. Ikke tenk på det, støtt dem.19.4.07

Debattinnlegg sendt Aftenposten

Et debattinnlegg ble sendt til Aftenposten som oppfølging til artikkelen "Naturmedisin som virker, fjernes."

Myndighetene mot folkets helse?
I Aftenposten 19.04.07 kunne vi lese at naturmidler blir fjernet fra butikkhyllene fordi de virker og har god virkning på folks helse. For folk flest kommer det som et sjokk, for det virker jo fullstendig ulogisk. Det naturlige og sunne bør jo stimuleres, og ikke forbys?...resten av artikkelen kan leses på Fritt Helsevalgs side her.

Bra artikkel i Aftenposten 19.04.07

Aftenposten har en artikkel, "Naturmedisin som virker, fjernes", i papirutgaven i dag, 19.04.07. Den anbefales på det sterkeste. De har funnet frem bra med fakta, og viser ganske greit det motstridende mellom legemiddelverkets påstand om at de handler til folkets beste og det de faktisk gjør.

Saken blir ytterligere kommentert senere.

15.4.07

Fengsel for å selge aprikoskjerner

Jason Vale var dødsdømt av ”krefteksperter”, men kurerte likevel sin sykdom med aprikoskjerner. Disse inneholder som kjent B17/amygdalin/laetrile.

Han fant så ut at han skulle hjelpe andre til å bli friske også, men da fikk han en fiende: Den medisinske mafiaen. Vale ble anklaget, og dømt til fem år i fengsel.


Stikkord fra artikkelen
…Amerikanske myndigheter har forbudt behandling med B17. Hvorfor? Ingen farmasiselskaper kan ta patent og få eksklusive rettigheter på produktet. Farmasiselskapenes monopol utrydder en naturlig kur på en utbredt sykdom.

I Norge er det forbudt å selge aprikoskjerner. Det er et reseptbelagt legemiddel! Myndighetene hindrer deg i å velge for din egen helse. Inntil videre får du i det minste kjøpe hele aprikoser…

…Kreftindustrien omsetter $ 200 mrd. hvert år. Legemiddelindustrien går over lik for å holde det slik. Myndighetene hjelper legemiddelindustrien, og det skjer ikke bare i USA…

...Verdens rikeste ikke-profitt-institusjon: American Cancer Society

…Verdens største private kreftsenter, Sloan-Kettering, ble etablert av Wall Street-banker og selskaper. De største bidragsyterne er bl.a. farmasiselskapene som faktisk forsyner sykehuset med kjemoterapi og medisiner! (Sloan-Kettering er omtalt i Gladinfo om kreft. De vet allerede at B17 er effektivt mot kreft, selv om de benekter det.)

…Store penger er involvert, og både organisasjoner, selskaper, institusjoner som sykehusene og helsemyndighetene passer på at politikk, lovverk og strategier skviser ut konkurrenter og eventuelle kurer som måtte være uønsket.


Skjer dette i Norge?
Neeeeida, det skal vi selvsagt ikke påstå… Tross alt er det sikkert gode grunner til at aprikoskjerner er forbudt her til lands, og tusenvis av internasjonale pasienthistorier, samt forskning, blir ikke sett på som bevis på at kreft kan i mange tilfeller kureres ved hjelp av B17.

Det er sikkert en god grunn til at vi i Norge har en legemiddellov som forbyr deg å fritt kjøpe virksomme naturmidler selv om de er bra for din helse. Selvsagt bør vi beskyttes mot det som er sunt for oss, mens det som er skadelig (les: flere typer medisiner), gjøres mer tilgjengelig, og gir mer profitt til farmasiindustrien.

Det skyldes neppe økonomiske motiver, selv om det økonomiske utfallet stadig vekk er helt sammenfallende med legemiddelindustriens interesser. Hvordan kan man med dette i minne påstå at norske helsemyndigheter jobber mot folkets helse?


Les den følgende artikkelen. Den inneholder massevis av linker for videre fordypning.

http://www.newmediaexplorer.org/sepp/2003/12/13/jason_vale_and_the_cancer_mafia.htm

14.4.07

Bør advares mot farmasøyters uttalelser

Her kommer en artikkel som stod i Adressa 11. april, og lørdag 15. april i Namdalsavisa. En av de som mottar mail fra Din kilde til usensurert helseinfo bidro med artikkelen. God lesing, dette er fornuftige tanker som våre helsemyndigheter burde ha jobbet etter for lengst.


Farmasøyter advarer mot rosenrot
Farmasøyter går ut i Adresseavisen den 2 april, og advarer folk mot bruken av rosenrot. Ikke fordi de har kunnet dokumentere skadelig effekt av naturproduktet, men fordi de ikke har klart å finne nok vitenskapelig dokumentasjon på den effekten som mange brukere mener å ha funnet.


I økende grad opplever vi at naturmidler, kjent og brukt gjennom generasjoner, blir kritisert og endatil trukket fra markedet under påskudd av at de mangler vitenskapelig dokumentasjon, og derfor kan være til skade for brukerne. Det er gjerne de produkter med størst popularitet og salg som vies denne interessen fra den skolemedisinske fløy.

I første omgang kan man forledes til å tro at dette skyldes en oppriktig omsorg for folks liv og helse. Når skolemedisinerne raskt avfeier enhver diskusjon om naturmedisinens troverdighet og viser til ”manglende vitenskapelig dokumentasjon”, er det nærliggende å anta at skolemedisinen selv fyller kravene om vitenskapelig dokumentasjon som de etterlyser for naturmedisinen?

Så viser det seg at behandlingsmetoder som brukes med den største selvfølge; brystkreftbehandling, hjertekirurgi, og behandling av kroniske lidelser som gikt og astma, er blitt tatt i bruk som standard prosedyre uten en eneste godkjent studie som kan demonstrere at de er trygge! Såkalt randomifisert, dobbel blind, placebokontrollerte forsøk, de eneste som blir respektert som vitenskapelig dokumentasjon av medisinske forskere.

Til tross for at tusenvis av studier gjennomføres årlig, har svært få av de behandlingsmetodene som regnes som grunnpilarer i moderne medisin, gått gjennom disse elementære testene. De medisinske autoriteter erkjenner åpent dette faktum.

New Scientist har publisert at 80 % av medisinske prosedyrer aldri har gjennomgått godkjente forsøk. Ikke så rart da kanskje at Dr. Carolyn Dean MD ND, i sin bok ”Death by Modern Medicine” klart dokumenterer at dødsårsak nr.1 i USA nå ikke lenger kan tilskrives kreft eller hjerte/karsykdommer, men faktisk skyldes medisinsk behandling! 784 000 mennesker dør årlig i USA, mens de følger legens ordre i et monopolisert og strengt regulert medisinsk system.

En gjennomgang av statistikkene viser klart at med mindre du skulle bli påkjørt i trafikken, eller behøve et keisersnitt i en krisesituasjon, vil skolemedisin ikke kunne helbrede deg, men sannsynligvis gjøre deg sykere enn du var før behandling. Faktisk så viser det seg at skolemedisinen selv er ansvarlig for en stor prosent av sykdommene vi lider av.

Dersom du befinner deg på sykehus, er sjansene store for at du havnet der pga en medisinsk behandling som gikk galt. Og mens du oppholder deg der, er sjansen betydelig for at du utsettes for bakterier eller feilbehandling som ytterligere kan forverre din helsetilstand, eller forårsake en tidlig død.

Med dette for øye ønsker jeg å oppfordre rådgiver Linda Amundstuen ved det regionale legemiddelinformasjonssenteret i Midt-Norge om å rette sitt kritiske blikk mot de legemiddelprodukter hun, som farmasøyt, representerer. Dersom de samme krav til sikkerhet og god effekt ble stillt for disse, ville det bli tomt i apotekhyllene våre.

Til gjengjeld ville befolkningen sannsynligvis oppnå betydelig helsegevinst. Å helbrede sykdom har aldri vært målsettingen for den farmasøytiske industri. Det ville være å undergrave sin egen eksistens.

Reidun Jakobsen
Stjørdal

19.3.07

Hvorfor du trenger tilskudd til kosten

Følgende er klipp fra en artikkel hentet fra Aftenposten.no: Maten plyndres for næring

Etter å ha lest klippene, og så selve artikkelen, spør deg: Hvorfor har ikke våre myndigheter endret sine anbefalinger i takt med at næringsinnholdet i maten din forsvinner? Er det logisk at du kommer til å være frisk selv om du inntar mindre og mindre næring fra maten din?


Utdrag fra artikkelen:
...DE FLESTE KORNSLAG og planter er kapable til å ta opp i seg 60 ulike mineraler fra jorden de er plantet i. Problemet består i at de bare behøver noen få av disse mineralene for å vokse. Korttenkte og grådige mennesker har derfor utviklet kunstgjødsel bestående av nitrogen, fosfor og kalsium. ...

...Internasjonale eksperter innen landbruk har anslått at mineralinnholdet i nordamerikansk matjord er blitt redusert med 85 prosent på 70 år. Europa ligger ikke langt bak, med en reduksjon på 72 prosent....

...Man kan ikke se på den enkelte plante at den er plyndret for næringsverdi. Produsentene får betalt for vekten, ikke for næringsinnholdet....

...Jerninnholdet i spinat har sunket med 60 prosent... Magnesiumet er nesten forsvunnet fra gulrøttene, og brokkoli inneholder bare en fjerdedel av den opprinnelige mengden kalsium....

...Epler har i gjennomsnitt mistet 80 prosent av sitt C-vitamininnhold. Næringsinnholdet i vår planteføde anslås alt i alt å være halvert i løpet av to generasjoner. ...


...Får ikke kroppen den nødvendige mengden av mineraler, klarer den ikke å ta opp i seg vitaminer. ...

...Det er blitt anslått at 900 ulike sykdommer står i sammenheng med kroppens mineralske tilstand. Den dobbelte nobelprisvinneren, Linus Pauling, konstaterte at enhver sykdom kan spores til mineralmangel. ...


Et lite spørsmål til deg
Norske myndigheters anbefalinger for inntak av næringsstoffer er ment å hindre deg i å få mangelsykdommer, ikke å gi deg optimal helse. Samtidig sier de at det holder å spise variert for å få det du trenger. Hvordan kan du få i deg like mye næring nå som dine besteforeldre gjorde, når næringsinnholdet i maten er blitt så mye dårligere?


ANH jobber for bedre EU-direktiver

Direktivene EU jobber med, kommer til å bli omtalt mer grundig i fremtiden. For info i mellomtiden, kan du gå på Fritt Helsevalgs side og søke på emnet. Her er en kort beskrivelse av en artikkel Fritt Helsevalg har lagt ut i dag.

Alliance for Natural Health (ANH) har allerede på våre vegne vært i retten mot EU vedrørende det planlagte forbudet av tusenvis av helsekostprodukter som er på markedet i Europa. Som kjent bøyer norske myndigheter seg velvillig for EU når de kommer med nye direktiver, så dette angår oss nordmenn i høyeste grad, selv om vi visstnok ikke er medlem av EU...


Hva ANH har oppnådd

Sikkerhet og bevisbyrde
Kampen mot EU - og kosttilskuddsdirektivet er ikke over, men gjennom rettsaken har ANH i det minste klart å få litt fornuft inn i denne kritiske saken.


Det er, som resultat av rettsaken, myndighetene som har bevisbyrden for "sikkerhet" mht. substansene de regulerer. De kan altså ikke bare si at noe er "farlig", og dermed forby det. Nå må de faktisk bevise det også.

Det er logisk for de fleste av oss med en viss rettferdighetssans at det må bevises dersom et naturmiddel/mat/helsekost skal forbys pga at det påstås å være "farlig", men EU hadde tydeligvis planer om å bare overkjøre produsenter, importører, selgere og forbrukere i denne saken inntil ANH fikk dem for retten.


Kriterier
I rettsdokumentet fra 2005 står det også at det nå kun skal foreligge ett kriterium for godkjennelse av et mineral eller vitamin, og det er at det forefinnes (og inntas som del av) maten vi spiser. Igjen, for de fleste av oss er det logisk, men slik er det ikke når myndigheter prøver å presse gjennom sine mer eller mindre logiske mål.


"Rimelig tid"
EU har nå via rettsdokumentet fått et krav på seg om å bruke "rimelig tid" på å vurdere nye substanser for godkjenning til oss forbrukere. Det skal være logisk, det også, men av 400 vitamin- og mineralformer det er sendt søknader på før 12.07.2005, er bare to vurdert!

Det er hyggelig at EU faktisk får noen krav på seg også, og ikke bare kan diktere slik de finner det for godt.


ANHs strategi for vår valgmulighet

ANH har nå levert inn 15 søknader for å teste den forenklede søknadsprosedyren som EU-retten krevde i sitt rettsdokument. For å lese hele artikkelen, gå hit på Fritt Helsevalgs sider.

Et genialt sitat fra artikkelen:
Arbeidet vil ta tid, og koste penger. Både Fritt Helsevalg og ANH er privatfinansierte organisasjoner, og har ingen form for offentlig støtte. Dette altså mens myndighetene bruker dine og mine skattepenger til å ta fra oss helsefriheten. For å beskytte oss, som det heter.

Svar på B-17-spørsmål

Hvordan vi får i oss kjernene
Et godt spørsmål som noen spurte om, var hvordan vi skal få i oss kjernen fra f.eks. aprikos eller fersken når de er så harde?

Svaret er at vi må knekke dem opp, og spise frøene som er inni. Jeg har aldri prøvd å gjøre det selv, og har heller bestilt ferdige aprikosfrø på nett. Holdbarheten skal være ca ett år i fryser, så det virker mer lettvint slik dersom en skal prøve å gi seg en ny og sunn vane som man fortsetter med.


Hvor vi kan kjøpe aprikoskjerner
Hvis en søker "buy apricot kernels" på nett, får en fram flere alternativer, men her er noen:

http://www.cancer.killer.cwc.net/products.htm anbefales av en kontakt som har erfaring. Du får ren form av B-17(amygdalin) også. Kan være nyttig til kreftbehandling. Amygdalin er jo "medisin" her hjemme, men innen EU er det lov å importere alt som er lovlig kjøpt i annet EU-land til eget bruk. For mer detaljer, les artikkelen "Mer info om B-17".

www.apricotpower.com. Admin har nettopp bestilt derfra, og de ser ut til å gi god service. Og deres "cookies" ser fortryllende ut ;-)

http://www.credence.org/ er også et godt alternativ.


Oslo og Akershus tolldistrikt kommenterer
Når det gjelder import av B-17 vitamin fra USA, må du ta kontakt med Statens Helsetilsyn på telefon 22 24 88 88 for å få en ev. importtillatelse.

Dersom du importerer samme produktet fra et EØS - land, kan du til personlig bruk importere tilsvarende 3 måneders forbruk uten tillatelse. Det er ikke toll på produktet, men ved importen blir det beregnet 23 % merverdiavgift.

Det er heller ikke toll på aprikoskjerner, men også her blir det beregnet 23 % merverdiavgift ved importen.Mer info om B-17

Det er påfallende at jo mer man lærer om helse, naturmidler og norske forhold, blir det klarere og klarere: Norske helsemyndigheter ser ikke ut til å arbeide for at vi skal ha best mulig helse. Tvilsomme motiver og beskyttelse av legemiddelindustriens interesser er stadig gjentakende når vedtak skal fattes. Konsekvensen er at noen fjerner vår mulighet til å velge for vår egen helse, og sunne og helsefremmende naturmidler, samt ”alternative” behandlingsmåter, blir motarbeidet.

Vitamin B17 er allerede omtalt i et tidligere nyhetsbrev, og der kan du se hvor effektivt dette naturlige næringsstoffet er mot kreft, både forebyggende og til behandling av kreft. Hvis Norges helsemyndigheter oppriktig ønsker at vi skal ha god helse, bør vi få ha fri tilgang på sunne naturmidler, ikke minst sunne matvarer. Det er jo logisk for de aller fleste, eller hva?Aprikoskjerner forbudt i helsekosten
Når det gjelder B-17, er særlig aprikoskjernene rike på vitaminet. Og b
itre aprikoskjerner er definert som et reseptpliktig legemiddel i Norge! Høres det fornuftig ut? Er ikke aprikoser vanlig, naturlig mat? Men du får altså ikke kjøpt disse kjernene og frøene fritt om du ønsker det. Aprikoser får vi heldigvis fortsatt lov til å kjøpe i butikken, men du får ikke lov til å kjøpe bare kjernene og frøene, som vi altså vet er svært rike på vitamin B-17.

Har ikke norske styresmakter annet å prioritere enn å motarbeide vår rett til å velge for vår egen helse?

Argumentet for å fjerne enda en av dine valgmuligheter, var antakelig at vi ikke må spise for mange frø om gangen, for det kan gi problemer. Men man må spise ekstreme mengder frø da, og folk har jo faktisk fornuft nok til å spise rimelige mengder, slik pakkene er merket!


Konsekvens
Konsekvensen er i alle fall at aprikoskjerner har blitt gjort utilgjengelig for oss. Folk flest vil i tillegg ikke få vite om den fantastiske betydningen matkilden har for helsen vår, for det er ikke tillatt å påstå eller gi inntrykk av at et næringsmiddel/mat/helsekost forebygger, leger eller lindrer sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, jfr. Forskrift om merking m.v. av næringsmidler, §5. Med andre ord har ikke f.eks. ansatte på helsekostbutikker lov til å fortelle om de gunstige virkningene vi kan oppnå med å innta dette regelmessig.


Våre myndigheter sørger for at vi er uvitende om mulighetene vi har til å pleie vår egen helse, enten det gjelder å fjerne sykdommer og plager, eller om vi bare sørger for å unngå å bli syke senere i livet.

Husk at legemiddelindustrien tjener ikke på friske mennesker. Og forebygging, altså det å unngå å bli syk, er ikke prioritert av de som sitter og trer vedtekter ned over hodene våre.Vitamin B-17 og import
Hvis du ønsker å innta aprikoskjerner eller andre former for vitamin B-17, er du jo faktisk svært bevisst din helse, og gjør selv en innsats for å forebygge kreft. Det kan brukes til behandling også.
Til tross for kjepper i hjulene fra myndighetenes side, kan du importere en viss mengde selv, men du må gjennom litt papirmølle.

Fritt Helsevalg har tips på sin side her. Følgende er et lite utdrag av deres info.


EØS-avtalen tillater privat import:
Fra 1.1.94 kan privatpersoner fritt importere ethvert legemiddel til personlig bruk fra annet EØS-land, inkludert vitaminer, mineraler og andre næringskonsentrater, dersom de selges lovlig der.


Ved reise i EU kan et års forbruk medtas; ved forendelse opptil tre måneders forbruk.

Ved reise i land utenfor EØS, kan du ta med deg opptil 3 mnd forbruk.

Det er forbudt med privat import av legemidler fra land utenfor EØS-området, selv om de er reseptfrie


Oslo og Akershus tolldistrikt kommenterer
Når det gjelder import av B-17 vitamin fra USA, må du ta kontakt med Statens Helsetilsyn på telefon 22 24 88 88 for å få en ev. importtillatelse.

Dersom du importerer samme produktet fra et EØS - land, kan du til personlig bruk importere tilsvarende 3 måneders forbruk uten tillatelse. Det er ikke toll på produktet, men ved importen blir det beregnet 23 % merverdiavgift.

Det er heller ikke toll på aprikoskjerner, men også her blir det beregnet 23 % merverdiavgift ved importen.Praktiske tips for inntak
Det følgende er hentet fra http://www.worldwithoutcancer.org.uk/FINALGUIDEUKpdfEbook.pdf.

Vitamin B-17 er som kjent svært vanlig i maten til kulturer som eskimoene, Hunza-folket m.fl. Det har aldri blitt rapportert om krefttilfeller fra disse stammene.

I følge Dr. Krebs trenger vi minst 100 mg vitamin B-17 daglig for å ha et kreftfritt liv. Det tilsvarer syv aprikosfrø hver dag. Se mer på nettstedet over for en opplisting av matvarer hvor vi finner dette viktige næringsstoffet.


Inntaket
Spis hele fruktene, inkludert frøene, men ikke spis mer av frøene alene enn du ville gjort hvis du hadde spist hele frukten. Eksempel: Hvis du spiser tre epler om dagen, er frøene i eplene tilstrekkelig B-17. Du ville altså ikke spise et kg frø alene.

En fersken- eller aprikoskjerne pr. ca 5 kg kroppsvekt skal være nok for å forebygge kreft, selv om det kan variere fra person til person. En mann på 77 kg kunne da innta omtrent 17 slike kjerner hver dag og få en biologisk fornuftig mengde vitamin B-17.

Man kan innta for mye av hva som helst, selv vann. For mange kjerner eller frø kan også gi uønskede bivirkninger. Derfor skal de inntas i fornuftige mengder, og ikke mer enn 30-35 kjerner om dagen. Store konsentrasjoner av B-17 får du ved å spise maten i dens naturlige og rå form. Man kan også tilberede mat rik på B-17 uten at vitaminet blir ødelagt.
15.3.07

Myndighetene forfølger uskyldig person

Sjekk artikkelen fra Fritt Helsevalg her om forfølgelsen av Atle Løvaas.

Se idiotien i anklagene:
Forenklet fortalt ble Atle anmeldt og tatt under påstand om at han hadde stilt diagnose. Det skal bare leger gjøre. Videre var han anklaget for å ha hevdet at han kunne kurere sine pasienter. Å helbrede pasienter er forbudt i helse-Norge. I tillegg ble han tatt for å ikke ha meldt om et antatt tilfelle av kikhoste, for hvilket det er meldeplikt.

Les hele artikkelen på Fritt Helsevalgs side, så får du også med deg noen eksempler på kureringer Løvaas faktisk har fått til hos sine pasienter. Dette liker ikke norske myndigheter, for han har ikke tittelen "lege". Derfor understreker Løvaas naturlig nok at han bare har "stimulert kroppens immunforsvar".

I likhet med at naturmidler blir motarbeidet og strengere og strengere regulert, vil myndighetene absolutt sette et eksempel mot alternativ (naturlig) behandling, til tross for flere nederlag i retten allerede.

5.3.07

Gladinfo om kreft


Tidlig oppdaget kreft: Overlevelsesprosent større enn 80%!

Mye god og oppmuntrende informasjon.
Hva er vitamin B17?
Mye mer effektivt enn konvensjonell behandling.
Hvorfor undertrykkes alt av naturkost som virker?
Hvor får jeg tak i B17?


Denne artikkelen kunne vært dobbelt så lang, men er kuttet ned så langt det går. Vi får avfinne oss med at kreft er et emne som kan være litt utfordrende for intellektet dersom man ønsker å forstå problemstillingene rundt det. Dette er informasjon du og dine kjære kan ha godt av å vite, så press deg gjennom all informasjonen du får…

Informasjonen du får her, er oppløftende og spennende, og angår alle! Hovedsakelig er "World Without Cancer" og "Cancer, Why we're still dying to know the truth" brukt som referanser, og henvisninger blir sparsommelig brukt i teksten for å lette leseopplevelsen.

Vi går ikke i detalj inn på norske forhold og statistikker. Mekanismer for å avlive kreftceller er fokuset, ikke detaljene rundt problemene vi også har i Norge. Amerikanske samfunnsforhold er dessverre ganske overførbare til norske forhold, så leseren får nok av anledning til å reflektere over hva som kan forbedres her i landet også.


Enorm økning av krefttilfeller
Fra å ha vært en relativt lite forekommende sykdom for 150 år siden, har kreft nå blitt en helsekatastrofe som vil innta hver tredje amerikaner.

Med milliarder av dollar brukt hvert år på forskning, med flere milliarder i inntekt fra kreftrelaterte salg av medisiner, og med stemmesultne politikere som lover alltid økende statlige kreftprogrammer, ser vi at i dag tjener mer mennesker på sykdommen, enn det er folk som dør av kreft.

Hvis denne gåten skulle bli løst av et vitamin, ville denne gigantiske industrien bli knust over natta. Vil kreftindustrien egentlig det? Hvorfor har de ikke kommet frem til en effektiv kur i løpet av 50 år med forskning til tross for nærmest endeløse forskningsbudsjetter?


"Til beste for folket"
Å gjøre som om man beskytter folket, er favorittskjulet for en skjult dagsorden. Lovgivning som påstår å beskytte forbrukeren er gjerne skrevet av representanter for industrien som så skal "beskytte forbrukeren". Og politikere som er takknemlige for "finansiell støtte", setter med glede sitt navn på lovforslaget. Når det har blitt lov, beskytter det bare industriene mot konkurranse. Forbrukeren er offeret, og ikke den som har fordeler av dette.

I Norge har vi en legemiddellov som sier at dersom et naturmiddel har "medisinske" egenskaper, er det ikke lov å selge i helsekostbutikken lenger. Det kan bli forbudt, eller det omklassifiseres til en "medisin", og kan deretter bare selges via apotekene, og reseptbelegges gjerne også.

Det følgende er ikke støttet eller anbefalt av offentlige myndigheter eller medisinske institusjoner. Politikken rundt kreft er enkel. Kreftmedisiner er multimilliardindustri for legemiddelindustrien og kartellene. De tjener penger på å ta patent og selge kjemiske medisinterapier til folk. Dette er mektige krefter som er ekstremt interessert i å holde det slik.

Med dette sagt, skal vi nå fokusere på den positive informasjonen du skal motta. Kreft kan behandles effektivt med naturlige midler, som du får se!


Oppdagelsen av B17
I 1952 hadde biokjemiker Dr. Ernst T. Krebs, Jr kommet med teorien om at kreft, akkurat som skjørbuk og pellagra, ikke er forårsaket av en mystisk bakterie eller virus eller giftstoff, men er en mangelsykdom fremkommet av mangelen på et essensielt næringsstoff i det moderne menneskets kosthold.

Han identifiserte dette stoffet som en del av "nitrilosid"-familien, som finnes rikelig overalt. Det er særlig tilstede i store mengder i bitre mandler, aprikos (2,5%), mungbønner (1%), slåpetorn, kirsebær, nektarin, plommer, fersken, men finnes også i diverse gresstyper som bygg, mais, linfrø, eplefrø, hirse, durra og mange flere mattyper. Mange av matkildene er så godt som fjernet fra menyen til moderne mennesker.

Nitrilosider er ikke en mattype, men finnes i enkelte typer mat. Det er ikke en medisin, men en naturlig, ikke-giftig og vannoppløselig substans som passer naturlig til kroppens fordøyelse. Et passende navn for en slik substans ville være vitamin. Krebs kalte det vitamin B17 (også kjent som amygdalin og Laetrile).

En kronisk sykdom er en sykdom som vanligvis ikke går over av seg selv. En metabolsk sykdom er en som oppstår innen kroppen og ikke er smittsom. Kreft, derfor, er en kronisk, metabolsk sykdom. Det kryr av slike sykdommer som moderne medisin har brukt milliarder til forskning på, men svarene er like fjerne i dag som før.

Muskelsvinn, hjertesykdommer, MS... Kan svaret være fraværende fordi forskerne fortsatt ser etter noe som forårsaker sykdommen, i stedet for å se etter mangelen på noe?God ernæring
Dr. Krebs har påpekt at i hele den medisinske vitenskapens historie, har det ikke vært en eneste kronisk, metabolsk sykdom som har blitt kurert eller hindret av syntetiske medisiner, kirurgi eller mekanisk manipulasjon av kroppen.

Alltid har løsningen ligget i tilstrekkelig god ernæring. Her mente han at viktige spor lå, at det var her man burde konsentrere forskningen for å finne løsningen på dagens sykdommer, særlig kreft.


Vitenskap hindrer fremskritt
Selv om løsningene erfaringsmessig ofte har ligget i riktig ernæring, har vitenskapen tradisjon for å ha et skeptisk forhold til "naturlige" løsninger.


For noen århundrer siden var det ikke uvanlig at hele sjøfartsekspedisjoner ble utryddet av skjørbuk. Over en million døde av skjørbuk mellom 1600 og 1800 selv om kuren var kjent allerede i 1535. En fransk oppdager hadde fått et naturmiddel av de vennlige indianerne, men arrogansen til medisinske myndigheter stoppet nyheten fra å bli kjent. "Uvitende villmenn" kunne jo ikke ha løsningen. Så de måtte vente et par hundre år på kuren, da den ble oppdaget i form av vitamin C, askorbinsyre, og over en million døde på arrogansens alter.

På 1900-tallet var store deler av befolkningen desimert i USA av pellagra. Allerede i 1914 viste Dr. Joseph Goldberger at dette var forbundet med kostholdet, og kunne enkelt bli hindret ved å spise lever og gjær. Leger og medisinske myndigheter tok ikke notis av dette. Så man måtte vente til 1940 til den "moderne" medisinske verdenen kunne fullt ut akseptere at pellagra kunne skyldes B-vitaminmangel. Igjen fikk folk lide på arrogansens alter.

Det samme gjelder historien bak en type blodmangel. Grunnen til at disse sykdommene så motstridig ble akseptert som vitaminmangler, er fordi folk har en tendens til å se etter noe som forårsaker noe, i stedet for å tenke at kanskje sykdommen skyldes en mangel på et næringsstoff.
Selv senilitet er bevist å bli forårsaket av mangel på vitamin B og C. (World Without Cancer s. 55) Hvor mange har fått vite om det?


Intellektuell stolthet og arroganse
Kanskje enda viktigere er folks intellektuelle stolthet. En person som har brukt mange år på å lære vitenskapelig kunnskap langt over nivået til folk flest, er ikke særlig tilbøyelig til å høre på en person som ikke har samme kunnskap, særlig hvis personen antyder at løsningen på forskerens mest forunderlige problem kan ligge i urter og ernæring. Han er utdannet til å lete etter kompliserte svar, og ser gjerne med et visst hovmod på løsninger som ikke er avhengig av hans hardt tillærte evner. Høres det kjent ut, eller?

Den gjennomsnittlige legen i dag har minst brukt seks år på et intenst studie for å lære om helse og sykdommer. Denne prosessen fortsetter så lenge han er i yrket. Den største utfordringen for det medisinske miljøet i dag er kreft. Hvis mekanismene for å drepe kreftceller skulle kunne bli funnet i enkle mattyper vi spiser eller ikke spiser, hvilke andre sykdommer kunne bli stoppet naturlig?…

Hentydningene er enorme. Griffin siterer en lege: "Det meste av min medisinske utdannelse har vært bortkastet. Jeg har lært de feile sakene!"

Og ingen har lyst til å oppdage at det de har lært, eller lært bort, er feil. Dermed er det en ubevisst, naturlig tendens blant mange forskere og leger til å avfeie konseptet om at ernæringsmessige mangler er årsak til sykdommer inntil det er bevist om og om igjen…


Naturen foretrekker B17
Enhver som har hatt en katt eller hund, har sett at disse dyrene ofte ser etter spesielle gresstyper de kan spise, selv om de får "bra mat" hjemme. Det skjer særlig hvis dyrene er syke. Gresstypene de velger, er interessant nok spesielt rike på nitrilosider eller vitamin B17.

Aper i dyrehager som får fersken eller aprikos, tar omhyggelig bort fruktkjøttet, åpner den harde kjernen, og spiser frøene som gjenstår. Instinktet forteller dem at de skal gjøre det til tross for at de aldri har sett frukten før. Disse frøene er en av de mest konsentrerte kildene av nitrilosider som finnes i naturen.

Ville bjørner spiser store mengder av nitrilosider i sin naturlige kost. De spiser bær som er rike på dette stoffet, og når de dreper gressende dyr, går de forbi de kjøttfylte delene for først å spise innvollene og magen, som er fylt med nitrilosidrikt gress.

I fangenskap har ikke dyrene tilgang på sitt naturlige kosthold. Selv om de har "god" ernæring, mangler de nitrilosider. Eksempel: I èn grotte alene, døde fem bjørner av kreft i løpet av seks år. Konklusjonen var at det var "et virus" som var årsaken. Det er interessant at det blir sjelden eller aldri funnet kreft hos ville dyr når de blir drept under jakt. Det er først når dyrene blir fanget og får noen "menneskevaner" at de får kreft.

.
Kreftforskere bør tenke ernæring?
Hvis flere kreftforskere begynte å tenke i retning av mat og næringsstoffer i stedet for bakterier og virus slik de har gjort siste 50 åra, ville det kanskje ikke ta dem lang tid å skjønne hvorfor krefttallene stiger.
Målt i form av smak, volum og variasjon, spiser vi meget bra. Men kostbar eller velsmakende mat er ikke nødvendigvis bra mat. Mange folk tror at det spiller liten rolle hva de putter i magen, bare de blir mette. Og så, magisk, skal alt dette bli transformert til perfekt helse.

De rynker på nesen av tanken om et bevisst sammensatt kosthold og supplementering av seg selv. Men på samme tid fòrer de rasehundene og kattene sine, eller kveget og hestene etter all kunstens regler.

Som professor i ernæring, George M. Briggs, sa: "Den typisk amerikanske (norske?) dietten er en nasjonal katastrofe…Hvis jeg matet griser eller kyr med det, uten å tilsette vitaminer og andre tilskudd, kunne jeg ha utslettet hele oppdrettsindustrien."

De fleste, kanskje ikke våre matmyndigheter, har skjønt at moderne produksjon fjerner mange av de originale næringsstoffene i maten. (Se undersøkelse under) Likevel blir vi fortalt at vi ikke skal bekymre oss. Betyr det at vi trenger mindre og mindre næringsstoffer, siden maten inneholder mindre og mindre av det? Det er jo det myndighetene sier, så da må det være sant? Neppe.

.
Legemiddelindustrien blir skremt
Hvor effektiv er så B17? Den beste måten å teste ut vitaminteorien på, er ved å ta en stor befolkningsgruppe, og gi dem en konsekvent diett rik på nitrilosider/B17. Dette er heldigvis gjort allerede.

Hunza-folket er kjent for sitt lange livsløp og gode helse. De har overhodet ikke noen form for kreft blant seg. Moderne vitenskap klarer ikke forklare fenomenet, men det er interessant at deres kosthold inneholder ca 200 ganger mer nitrilosider enn vårt kosthold. Den mest verdsatte av alle mattyper er aprikosfrøet. I tillegg til å spise det, bruker de det i oljer og pulver også.

I et intervju med en prins fra Hunza, fikk Krebs vite at det var ikke uvanlig å spise 30-50 aprikosfrø som snacks etter lunsj. Dette tilsvarer så mye som 22 mg A-vitamin (norske myndigheter anbefaler ca 8 mg?) og omtrent 50 mg vitamin B17. Disse folkene har en forventet levealder på 85 år. Og de er kjent for sin gode helse og vitalitet helt frem til de dør, ulikt mange av oss som er syke og plaget den siste tiden av våre liv.

Kvinnene i Hunza er kjent for sin slående pene hud, noe som får dem til å se ut som de er 15-20 år yngre enn deres motpart i andre deler av verden.

Kan det være at Hunza-folket har noe å lære de av oss som ikke lider av arroganseplager?


.
Eksperimentering med Hunza-kost
Dr. McCarrison testet ut så tidlig som i 1927 Hunza-dietten på mer enn tusen rotter. Etter to år kunne han fastslå at det ikke var noen sykdomstilfeller blant rottene, ingen dødsfall blant de voksne, og like god statistikk for barna også.
Til sammenligning ble mer enn to tusen rotter fòret på typiske indiske og pakistanske dietter, og de utviklet snart øyesykdommer, magesår, dårlige tenner, krokede ryggsøyler, hårtap, blodmangel, hudproblemer, hjerte-, nyre- og kjertelsvakheter m.m.

Lignende eksperiment ble utført med diett typisk for de lavere klassene i England. Ikke bare fikk rottene alle typer kroniske sykdommer, men de ble også nervevrak

.
Kronisk metabolsk sykdom
Det er altså ikke overraskende at det vestlige mennesket er offer for en kronisk metabolsk sykdom som kreft mens motparten i Hunza ikke er det. Og merk at når folk fra Hunza forlater sitt hjemland, og overtar vestlige vaner, utvikler de akkurat de samme sykdommene som andre folk, inkludert kreft.


Eskimoene er også fri for kreft. Ikke uventet er dietten deres rik på nitrilosider på kjøtt fra beitende dyr, også bær. De spiser omtrent ikke karbohydrater i tillegg. En lokal delikatesse er grønn salat laget fra mageinnholdet av karibu og reinsdyr, som er fullt av friskt tundragress. Som med Hunza-folket, får disse de samme sykdommene som folk flest når de forlater sitt tradisjonelle kosthold, og overtar våre "moderne vaner".Det samme gjelder indianere og folk fra Kaukasusfjellene. Fellesnevneren er igjen B17-rik mat. Det er flere folkeslag i verden uten kreft. Noen er jegere, noen vegetarianere, noen bor i tropiske områder, noen i arktiske. Fra alle kontinenter og alle raser, har de en fellesnevner: En nitrilosid/B17-rik diett.

.

Oppsummering
Mens 1 av 3 normalt får kreft, får ikke èn av tusen som regelmessig inntar nitrilosider denne sykdommen.

.
Forskning på B17
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center på Manhattan utførte studier på Laetrile/amygdalin (konsentrert form av B17) fra 1972-1977. Dr. Sugiura hadde 60 års erfaring, og nøt den største respekt for sine kunnskaper og integritet. Han var perfekt for denne typen tester, men kanskje ikke for Sloan-Kettering, tatt i betraktning hva de egentlig ønsket av resultater.


Dette er noen av resultatene Sugiura kom fram til:
1 B17 stoppet spredning av kreft
2 Det forbedret den generelle helsen
3 Det hindret veksten av små svulster
4 Det var smertestillende
5 Det virket forebyggende mot kreft

Da styret forstod konsekvensene av Sugiuras forskningsresultater, brøt helvete løs. Hvis en kreftkur kunne bli funnet i aprikosfrø, ville det jo være et enormt økonomisk slag mot kreftmedisinindustrien!

Resultatene var så bra at Sloan-Kettering måtte ha annet materiale de kunne vise offentligheten. Derfor designet de nye studier som skulle gi dårlige resultater, men Sugiura fikk fortsatt bare positive resultater. B17 fungerte utmerket mot kreft.

Til slutt hadde Sloan-Kettering manipulert studiene nok til at utfallet kunne sies å være nøytralt. Talsmenn for Sloan-Kettering holdt pressekonferanse, og sa at det overhodet ikke var noe bevis for at Laetrile hadde noen virkning i det hele tatt. I etterkant løy de og manipulerte media (Se "Cyanidhysteriet" under) og myndigheter for å få avviklet trusselen fra Laetrile.

Hvor mange millioner mennesker har dødd pga kreftinstitusjoner som tilbakeholder viktig informasjon om kreftbehandlinger? Det er et ord for slikt: Folkemord.

Styret hos Sloan-Kettering er dominert av folk som representerer interessene til farmasiselskaper. Hovedvekten utgjøres av Rockefeller og deres kartellpartnere. (World Without Cancer, s. 41)

De multinasjonale farmasiselskapene, ute avstand til å patentere eller kreve eksklusive rettigheter til vitaminet, førte et ondsinnet propagandaangrep mot B17, til tross for at det krydde av bevis på dets effektivitet i å kontrollere alle typer kreft. (Se "Cyanidhysteriet" under)


Den totale mekanismen
En enkel gjennomgang av hvordan kroppen får kreft. For en mer detaljert gjennomgang, les bøkene som er anbefalt under.


Hva er kreft?
Kreft kan sees på som en type over-helingsprosess hvor kroppen lager trophoblaste celler (celler som deler og sprer seg) som del av dens forsøk på å komme seg over skader eller aldring av normalt kroppsvev. Celledeling er normalt, men
når de trophoblaste cellene ikke stopper helingen etter at skaden er reparert, kan det kalles kreft.

De trophoblaste cellene er beskyttet av et negativt ladet proteinlag. Hvite blodceller er også negativt ladet, derfor frastøter de hverandre. Like ladninger frastøter hverandre. (Jfr. fysikk og kjemi fra grunnskolestadiet.) De trophoblaste cellene blir altså beskyttet mot immunforsvaret vårt fordi de hvite blodcellene ikke når dem.

Men i nærheten av tilstrekkelige mengder av ensymer fra bukspyttkjertelen, blir proteinlaget tært bort, og de hvite blodcellene kan ødelegge kreften.

Naturen har altså designet bukspyttkjertelen som en vital del av det å hindre kreft ved å holde trophoblaste celler (deler og sprer seg) under kontroll.

Men hva skjer hvis bukspyttkjertelen pga alder og arvelige faktorer blir svak, eller maten vi spiser krever nesten alle ensymene fra den til fordøyelsen, og lite blir igjen i blodstrømmen? Hva hvis det pga kirurgi eller stråling er arrvev rundt kreften som hindrer sirkulasjon, og hindrer ensymene fra bukspyttkjertelen i å nå kreften? Og hva hvis kreftveksten er så stor at ensymene fra bukspyttkjertelen ikke klarer å henge med? Hva da?


Naturens reservemekanisme: B17
Naturen har en reservemekanisme. Den involverer et kjemisk stoff som forgifter de ondartede kreftcellene, og nærer resten av kroppen. Her kommer vitamin B17 inn.

B17 har en genial sammensetning: Den består av to deler glukose (sukker), en del benzaldehyde, og en del cyanid. Cyanid kan være giftig og dødelig i for store mengder, men låst inne i B17 er det ufarlig.

Bare èn substans kan låse opp B17-molekylet og utløse cyaniden. Det er et ensym som heter beta-glukosidase. Vi kan kalle det for "det åpnende ensymet". Når B17 kommer i kontakt med ensymet i nærhet av vann, løser det ikke bare ut cyaniden, men også benzaldehyde, som er giftig i seg selv. Kombinert sammen, blir disse to giftene minst hundre ganger giftigere.

Heldigvis finnes ikke det åpnende ensymet i farlige mengder noen andre steder enn ved kreftcellene, hvor det finnes i rikelige mengder. Resultat: B17 slipper løs giftene sine ved kreftcellene, og kun ved kreftcellene.

For å beskytte resten av kroppen mot cyanid, har vi et "beskyttende" ensym som finnes alle andre steder enn ved kreftcellene. Dette ensymet nøytraliserer cyanid, og gjør det om til biprodukter som faktisk er sunne og viktige for helsen vår. Det finnes altså i alle steder i kroppen enn ved kreftcellene, og kreftcellene er da ikke beskyttet mot cyanid.

I tillegg virker nedbrutt benzaldehyde smertehemmende. Så vi har altså et vitamin her som frakter sine giftstoffer til kreftcellene, dumper giftene der, og kun der, og de få nedbrytningsproduktene som blir til overs, virker smertedempende og gunstig for helsa vår.

B17 har andre egenskaper også, som å stimulere produksjonen av røde blodceller, men vi konsentrerer oss om vitaminets betydning for kurering av kreft.
.

Hva som gir kreft
Det er mye spekulasjon rundt det som forårsaker kreft. Som vist overfladisk her, er det en ensym- og vitaminmangel. Hva som helst som lager forlenget stress eller skade på kroppen, kan utløse helingsprosessen. Hvis denne helingen blir ukontrollert fordi vi mangler næringsmidlene som regulerer prosessen, er resultatet kreft. Røyking, kjemikalier, diverse matvarer osv. er med på å bestemme hvor og hvilken type kreft du får, i tillegg til at disse stresser kroppen.

.

Cyanidhysteriet
I 1972 kom media med historier om et par som var "forgiftet av cyanid" gjennom å spise aprikoskjerner. "Frukter kan skape cyanid." "Aprikoskjerner forbundet med forgiftning…"


"Nyhetene" tjente sin hensikt: Folk ble livredde for å innta B17, helsekostbutikker måtte fjerne frøene fra hyllene sine. For å gjøre historien kort: Legen som behandlet paret som ble "forgiftet", mente at mageproblemene neppe skyldtes aprikoskjerner eller B17. Men media så ut til å ha sin egen agenda, og desinformerte om B17 og aprikoskjerner.

Vitamin B17 er harmløst for ikke-kreftceller. Får du i deg for mye vann, kan du dø. Så hiver du i deg to tonn med aprikosfrø, klarer du sikkert å drepe deg, da også. Men beholder man fornuften, er det jo ikke noe problem, som med resten av naturmidler. Syntetiske medisiner er en annen historie.

.
Hvor mye skal man spise?
Ca 10 aprikosfrø om dagen vil være en god mengde å innta for å forebygge kreft i å oppstå. For behandling av kreft, vil større mengder i form av enten flere frø, eller i konsentrert form som Laetrile/amygdalin være å anbefale. Les World Without Cancer for mer info.

.
"Laetrile-kvakksalverne"
Så tidlig som i 1974 var minst 26 oppgaver skrevet av velkjente leger som brukte Laetrile i sin behandling, og som konkluderte med at Laetrile er både sikkert og effektivt i behandlingen av kreft. I tillegg var det selvsagt enorme private arkiver hos leger som brukte Laetrile på tusenvis av pasienter uten å offentliggjøre resultatene.

The American Cancer Society (infisert av kapitalinteresser) og talsmenn for ortodoks medisin ville, ikke overraskende, ha folk til å tro at bare kvakksalvere eller uberegnelige personer ville si noe slikt. Vel, beviset for B17s effektivitet finnes ganske enkelt overalt.

Det er tusenvis av pasienthistorier som kan bekrefte det Laetriles virkninger, i tillegg til forskning. I tillegg har vi allerede omtalt folkegrupper som spiser mye B17 daglig, og de har ikke kreft. Vi kan jo si enda sikrere at det er bevist at nitrilosid-/B17-fattig kosthold gir kreft, slik vi ser det i "vårt moderne samfunn".
Se side 105 i World Without Cancer for Dr. Hans Niepers merittliste, men legg merke til følgende sitat:


"Etter mer enn 20 år med slikt spesialisert arbeid, har jeg funnet at de ikke-giftige nitrilosidene, dvs. Laetrile, er suverent overlegen hvilken som helst annen kreftbehandling eller forebygging. Etter min mening er det den eneste eksisterende mulighet for total kontroll over kreft."

Asian Medical Journal i 1963: "…ingen antikreftmedisin kan få en kreftpasient til å bedres fortere enn Laetrile. Det sier seg selv at Laetrile kontrollerer kreft, og er svært effektiv hvor enn det er lokalisert."Flotte bivirkninger
Vanlige bivirkninger av behandling med B17: Normalisering av blodtrykk, bedre appetitt, økning i hemoglobin og røde blodceller, eliminering av den ubehagelige odøren ofte assosiert med enkelte kreftpasienter, og smertelindring.

Dr. Dean Burk, National Cancer Institute, sa at B17 hadde ingen skadelige effekter på normale celler, men utløste så mye cyanid og benzaldehyde når det kom i kontakt med kreftceller, at ingen av dem kunne overleve.

Når vi tilfører Laetrile til en kreftkultur under mikroskopet, forutsatt at det åpnende ensymet er tilstede også, kan vi se kreftcellene dø som fluer."

.

De "beviste" kurene
De som taler for B17-terapi, understreker at kreft er en mangelsykdom, og at vi kan ikke se etter en kur, man kan bare hindre eller kontrollere kreft, men ikke kurere.


Talsmenn for ortodoks medisin derimot, påstår stadig vekk at de har beviste kurer for kreft, og de som tyr til sludder som Laetrile, kaster bare bort verdifull tid pasienten kunne brukt på "beviste kurer" i stedet.

Hva er så disse "kurene"? De er kirurgi (lemlestelse), stråling (brenning) eller kjemoterapi (forgiftning).

Kirurgi
Kirurgi er minst skadelig. Det kan redde livet, særlig når innvollene blokkeres av svulster. Psykisk har det også en fordel siden svulsten blir synlig borte, og tilbyr midlertidig håp. Men jo giftigere en svulst er, jo mindre nyttig er kirurgi. I tillegg er det andre uheldige virkninger, som stimulering av trophoblaste celler (celler som deler og sprer seg), spredning av kreftceller og innkapsling av kreftceller i arrvev, noe som beskytter mot de hvite blodcellene.

Kanskje den største indikasjonen er at det ikke er noe godt bevis for at pasienter som har blitt operert, har lengre levetid enn de som ikke blir operert. (World Without Cancer, s. 140). Kirurgi fjerner ikke årsaken til kreften.

Stråling
Hensikten med stråling er å fjerne svulsten. Det gjøres ved å brenne bort svulsten i stedet for å skjære den ut. Hovedsakelig er det de godartede cellene som blir ødelagt. Jo mer ondartet, jo mer motstandsdyktig er svulsten. Hvis det ikke var slik, ville stråling vært veldig vellykket, hvilket det da ikke er…

Stråling øker sannsynligheten for at kreft utvikler seg i andre deler av kroppen. I august 1998, hadde Science News en oversikt over 30 års data, og rapporterte at stråling kan faktisk redusere en pasients sjanser for overlevelse.

Dette er en ydmykelse av dimensjoner for radiologer, og spørsmålssetter egentlig deres rett til å fortsette med det de gjør. Derfor kan man ikke forvente å høre at de diskuterer dette emnet seg i mellom, og heller ikke blant de som tjener på å lage, selge, bruke og vedlikeholde utstyret de bruker til stråling.

Stråling svekker immunforsvaret, og særlig mange kvinner har dødd av hjerteattakk pga svekket hjerte med mer. De dør altså ikke av andre sykdommer, men de dør av kreftbehandlingen.US Senator Paul Tsongas' nekrolog i 1977:
"Lagt inn på sykehus 3. januar med leverproblem pga kreftbehandlinger, Tsongas var kreftfri ved sin død."


Kjemoterapi
Omtrent alle kjemoterapimedisiner er meget giftige, ikke bare for kreften, men for hele kroppen. Generelt er de også mer dødelig for sunt kroppsvev enn ondartede celler. Alle stoffer kan være giftige i rette mengdene, selv vann og Laetrile, men det blir som en bieffekt i enorme og urealistiske mengder. Medisiner brukt i kjemoterapi har dette som en hovedeffekt.De forgifter hele kroppen sammen med kreftcellene, noe som resulterer i smerter og sykdom som nesten er verre enn kreften selv. Vi går ikke inn på detaljene.

I 1986 ble et spørreskjema sendt rundt til leger som behandlet lungekreft. Mer enn ¾ av dem brukte giftige medisiner (kjemoterapi) mot lungekreft. 64 av 79 som svarte, ville ikke vært med på en behandling med kjemoterapi. Deres grunn? Den minimale effektiviteten av kjemoterapi og dens uakseptable giftighet.

Lever folk lengre nå?
The American Cancer Society påstår at folk lever lengre nå, takket være ortodoks medisin. Sannheten er at de ikke lever lengre, de lever bare lengre etter at de har fått diagnosen pga tidligere oppdaget kreft!

En ny dimensjon av mord
Talskvinnen for American Cancer Society kalte i 1973 Laetrileterapeuter, som hadde tusenvis av pasienter som bevis for deres effektivitet, for "kvakksalvere". Deretter påstod hun at ortodoks medisin kunne kurere 70% av all kreft, "bare det blir oppdaget tidlig." Det var ren løgn.

En kan spørre hvilken agenda en slik organisasjon har når de påstår slikt. Selv i 2007 har ikke ortodoks medisin resultater som er i nærheten!


Oppsummering av alternativer
Kirurgi: Minst skadelig. Av og til livreddende tiltak. Intet bevis for at pasienter som mottar behandlingen lever lengre enn de som lar være. Kan bidra til å spre kreften til andre steder.

Stråling: Svært skadelig. Sprer kreften, og svekker pasientens motstandsdyktighet mot andre sykdommer. Store og smertefulle bivirkninger, inkludert hjertesvikt. Intet bevis på at behandlede pasienter lever lengre i gjennomsnitt enn de som ikke er behandlet. Overlevelse etter spredning av kreft er minimal.

Kjemoterapi: Sprer også kreft gjennom å svekke immunforsvaret pluss generell giftighet. Gjør pasienten mottakelig for andre sykdommer og infeksjoner, som ofte fører til døden. Svært seriøse bivirkninger. Intet bevis på at pasienter gjennomsnittlig lever lengre enn ubehandlede pasienter. Overlevelse ved spredning av kreft er omtrent null.

Vitaminterapi: Ikke giftig. Bivirkninger inkluderer økt appetitt, vektøkning, mindre blodtrykk, økt hemoglobin og røde blodceller. Fjerner eller reduserer markant smerter uten medisiner. Bygger opp motstandsdyktigheten mot andre sykdommer. Er en naturlig substans funnet i mat, og passer sammen med menneskets biologiske erfaring. Ødelegger kreftceller mens det nærer ikke-kreftceller.

Tatt i betraktning at de fleste pasienter som begynner med vitaminterapi, gjør det etter at de har blitt skjært i, brent eller forgiftet av ortodokse metoder, og har blitt fortalt at det er intet håp, er antallet som har overlevd, svært oppløftende (15%). For de som bruker vitaminterapi tidlig, er langsiktig overlevelsesprosent større enn 80%!


Kreftforskning
Akkurat som med de ortodokse terapiene, er det meste av kreftforskning opptatt med hvordan man skal kurere kreft i stedet for å finne ut hva er kreft. Ortodoks medisin har enda ikke kommet med en klar forklaring på hva kreft er.

Dermed kommer forskningen med en liste over hva som "forårsaker" kreft, alt fra smog til insektsmiddel til virus. Det blir ikke anerkjent at disse faktisk bare virker som en utløsermekanisme for den virkelige grunnen: En ensym- og vitaminmangel. Og dermed kommer utallige "kurer", den ene etter den andre spesialdesignet for en spesiell "årsak", og avisene følger på:


Farmasiselskapene: "Kreftkuren funnet!"
Så tidlig som i 1972 sa the Los Angeles Herald-Examiner: "CANCER CURE FOUND!" Javisst, javisst…Slike oppslag kommer hele tiden. Det gjelder å holde folk i troen på at forskerne og farmasiselskapene er akkurat på nippet til å finne løsningen, derfor trenger de noen ekstra millioner og milliarder i nye forskningsmidler fra myndighetene... De utvikler nye supervaksiner og nye, patenterbare giftige medisiner, men pasientene blir ikke bedre, og kreftforekomsten minker ikke.

Vi så nylig store oppslag på nyhetene om en ny vaksine som har kommet mot lever- og livmorhalskreft. Forfatteren bak dette nyhetsbrevet tenkte bare: "Uffda, stakkar…" da det ble demonstrert på nyhetene at ei norsk jente mottok vaksinen, betalt av foreldrene. For en rørende og fin historie? Vi får håpe at nettopp denne mirakelvaksinen kommer til å fungere bedre enn tidligere vaksiner. Vaksiner generelt blir omtalt i et senere nyhetsbrev.

Er det ikke pussig at forskerne prøver ut rottegift, flybensin, sommerfuglvinger, tilsynelatende alt annet enn naturlig mat for mennesket? Problemet er at naturlige midler kan ikke patenteres.

Det finnes flere eksempler på leger som nærmer seg tanken på at viktige mekanismer kan finnes i for eksempel kosthold, men de jobber ikke videre i den retningen. I stedet bruker farmasiselskapene mennesker som prøvekaniner for nye medisiner de selv kan ha patent på.


Sammenligning
Som vi har sett, har B17 forbløffende egenskaper. En sammenligning med konvensjonelle metoder kan gjøre det enda klarere. Det er mange faktorer som skal tas med når man lager statistikk, og vi kan alltids diskutere kriterier i øst og vest. Til tross for Griffins betenkeligheter med å forenkle emnet til rene tall, har han likevel satt opp en sammenligning mellom ortodoks kreftbehandling og B17-terapi.

The American Cancer Society sier i sine statistikker at kreft vil berøre to av tre familier. En av fem vil få kreft. Og tre av fem av disse vil dø, mens to overlever. Derfor sier ACS at deres "kureringstall" er 40%. Hudkreft er da tatt med, noe det ikke ble gjort før. Men hudkreft er relativt grei å kurere, og gjør statistikken "penere", derfor har den blitt inkludert i tallene.

Pasienter som dør før de er ferdig med kreftbehandling, er utelatt av ACS. Statistikken utelater også folk som dør pga kreftbehandlingen, av for eksempel hjertefeil og lungebetennelse.


Tre kategorier i statistikken
Metastatic eller "terminal":
De som har fått spredning til to eller flere steder, som ikke har reagert godt nok på kirurgi, stråling eller medisiner, og som har blitt fortalt at det ikke lenger er noe håp.


Primary: Kreften er samlet på ett sted, med kanskje noen få nærliggende lymfeknuter involvert. Det har blitt oppdaget før spredning, og ser tilstrekkelig begrenset ut, eller vokser sakte nok til å vekke håp om at ortodoks behandling kan kontrollere det. Hudkreft er ikke inkludert i den kategorien.

Presently healthy: De som er i rimelig god form, og ikke har noen klinisk kreft eller symptomer.

(World Without Cancer, s. 170)


Kreft er en sykdom som ortodoks medisin verken har en kur eller kontroll over. Milliarder har blitt brukt til forskning i 50 år, og hvor har det ført oss?

Det er ironisk at de som har mislyktes i å finne løsningen på problemet, bruker så mye tid og ironi på å fordømme og trakassere de som vil ha frihet til å velge en alternativ tilnærming.

Vi er biologiske vesener. Hvor ser det ut til at viktig viten mht. bekjempelse av kreft også ligger?


Hovedpoeng
Vi har sett at kreft er den unaturlige og ukontrollerte veksten av trophoblaste celler, som i seg selv er en normal og viktig del av livsprosessen. Trophoblaste celler blir produsert via en kjedereaksjon med østrogen. Østrogen er alltid tilstede i store mengder ved skadd kroppsvev.

Kreft kan derfor bli utløst av hvilket som helst forlenget stress eller skade på kroppen, enten det er røyking, kjemiske tilsetningstoffer i maten som
aspartam eller sukralose , eller selv enkelte virus, for dette er det som utløser produksjonen av østrogen som en naturlig del av kroppens helingsprosess.


En av naturens geniale mekanismer
Heldigvis har naturen skapt en metabolsk barriere, en komplisert mekanisme som begrenser og kontrollerer veksten av disse trophoblaste cellene. Mange faktorer spiller inn, men den mest direkte ser ut til å være ensymene fra bykspyttkjertelen og matfaktoren kjent som nitrilosider eller B17, som ødelegger kreftceller samtidig som det gir næring og vedlikeholder alle andre celler.

Svaret på kreftgåten er derfor å unngå overdreven skade eller stress på kroppen, og minimere matvarer som krever mye ensymer fra bukspyttkjertelen til fordøyelsen, samt ha et kosthold rikt på alle mineraler og vitaminer, spesielt B17. Det betyr tilskudd til kosten din.

Motstanden mot det ernæringsmessige aspektet ved kreft er stor og uttalt av våre "helse"myndigheter, og særlig av legemiddelindustrien. Det er viktig å understreke at den gjennomsnittlige lege er ikke en del av denne opposisjonen, kanskje bortsett fra at han aksepterer de offisielle uttalelsene som sanne, og handler deretter.

Men mange leger ville nok gitt Laetrile et forsøk dersom de visste noe særlig om det, og om det hadde vært lov.


Hvor makten ligger
Den største innflytelsen ligger i hendene på noen få, mektige mennesker. Disse styrer via deres institusjoner, stiftelser og selskaper. De påvirker hvordan legene utdannes, hvem som får penger til sin forskning, hvilke skoler som får støtte osv., hvordan politikere påvirkes osv.

Kan folk i myndighetsposisjon, eller innen selskaper eller medisin være så opptatt av å passe sine egne økonomiske og politiske interesser at de ville sette sine interesser foran helsen og livet til sine medmennesker?

Selvfølgelig. Hvis høyt respekterte borgere kan planlegge og iverksette kriger, hvis de kan drive slaveleire og gassovner for å utrydde uskyldige mennesker, så er svaret: "Selvfølgelig blir viten holdt tilbake, og det er mennesker i de høyeste maktposisjoner som gjerne har informasjonen vi trenger." Det er derfor de har makten…

Husker du Sloan-Kettering, og deres forfalskning av studiene på B17? Hvorfor tror du ikke B17 ble verdenskjent via dem? Fordi de heller ser at millioner av mennesker dør inntil de har klart å forske frem en effektiv cyanidutløsende medisin, hvilket de har sagt de er interesserte i å forske på, og medisinen kan de patentere.

Det er visst uvesentlig at utallige mennesker dør i mellomtiden pga. hemmeligholdt viten om kreft.


Avsluttende ord
Vi har et fantastisk middel mot kreft her, og alle burde ha tilgang til informasjon og behandling med det. Likevel blir leger i USA fengslet for å gi B17 til pasienter. B17-behandling er forbudt der, så tusenvis av amerikanere drar til Mexico hvert år for å redde livet sitt fra kreft. Virker det rimelig og fornuftig at disse menneskene ikke får bestemme over sitt eget liv når det ikke er til skade for noen andre en gang?

Når hørte du en norsk lege eller norske myndigheter sist fortelle om de mange naturlige midlene vi kan bruke mot kreft? B17 er ett av mange, naturen har mange måter å bekjempe kreft på, og vi får ikke høre om dem fra de som skal styre for oss, og beskytte oss!

Forfatteren vet, uten å ha gått ut og spurt folk om deres erfaringer, i alle fall om èn norsk borger som har blitt truet med bøter og fengsel av tollvesenet pga innkjøp av vitaminer til eget forbruk da hun var på reise i utlandet. Det var kun vitaminer, og ingen "skumle stoffer", men i sterkere doser (altså virksomme) enn de som selges i Norge.

Virker det rimelig at vi som tar ansvar for vår egen helse, skal frykte våre egne myndigheter, fordi vi vet de vil hindre oss i å kjøpe naturmidler som er potente nok til å faktisk virke?

Det er på tide å våkne, folkens, og det er på tide å vekke opp resten av folket også. Norske myndigheter er i gang med å innføre nye EU-direktiver som kommer til å forby tusenvis av vitamin-og mineralblandinger, urter med mer. Husk at vi allerede har lovgivning her i Norge som favoriserer legemiddelindustrien, og vi trenger ikke forbud mot flere viktige naturmidler.


Dette kan vi gjøre
Vi kan holde oss informert, gjenomskue løgnene og ta ansvar for egen kropp og helse.

Du kan opprette kontakt med din(e) stortingsrepresentant (er) og starte en dialog. De har glemt at vi finnes, og blir som regel glade for å høre fra oss. Hører de ikke fra oss, kan de ikke vite hva vi vil at de skal gjøre - på våre vegne.

Du kan bli medlem i
Fritt Helsevalg, som jobber for våre rettigheter og vår valgfrihet. Besøk nettsiden deres, vis din støtte ved å bli medlem. Vi bør alle gjøre en innsats i kampen som pågår for vår rett til å styre over vår egen helse. Og det å bli medlem, er det minste vi kan gjøre.
Hvordan du får kjøpt aprikoskjerner og B17-produkter:
Gå på
http://www.google.com/, og søk på "buy apricot kernels". Det skal gi deg tilstrekkelig mange treff.


Anbefalte kilder:
G. Edward Griffin:
World Without Cancer. The story of vitamin B17.

Philip Day:
Cancer. Why we're still dying to know the truth

Philip E. Binzel:

Alive & Well

John A. Richardson/ Patricia Irving Griffin:

Laetrile Case Histories. The Richardson Cancer Clinic Experience

Artikkel om lever- og livmorhalskreft og vaksine:
http://www.forskning.no/Artikler/2002/juli/1025773395.47

DVD
The Science and Politics of Cancer

Nettsted
World Without Cancer